Не оставяй парите ти да бездействат

Печели 4-7% с Peer-to-Peer инвестиране. Устойчива доходност. Контролиран риск.

Научи повече

Какво е Peer-to-Peer инвестиране?

Намираш ли за нормално да получаваш нищожна доходност по депозита си, докато лихвите по кредитите са високи?

Не. Не е спреведливо!

Навсякъде по света Peer-to-Peer платформите за инвестиране се опитват да поправят това.

Като част от споделената икономика, те свързват онлайн хората със спестявания с хората търсещи финансиране. Благодарение на технологични решения, те намалява разходите и по този начин кредитополучателите и инвеститорите получават значително по-добри условия от тези в банките.

Как работи платформата на Klear за Peer-to-Peer инвестиране?

Търещите средства кандидатстват за кредит. Klear подбира само най-кредитонадеждните кандидати.

Веднъж одобрен, кредитът се финансира със средства на Klear и незабавно се публикува на пазара.

Инвеститорите купуват малки части от много кредити и така диверсифицират риска на инвестицията си.

Очаквана доходност

Рискът от неплащане се поема от инвеститора.

Klear изчислява риска на всеки кандидат, определя риск-сегмента, в който попада и определя цената на кредита.

Инвеститорите могат да изберат кредитите, в които да инвестират.

Кредитополучатели Klear p2p платформа

Хората, търсещи средства, набират финансиране за целите си, получавайки малки суми от други хора, инвестиращи средства

Инвеститори Klear p2p платформа

Чрез инвестирането на малки суми в кредитите на много кредитополучатели се постига диверсификация на риска

Очаквана доходност

Рискът от неплащане се поема от инвеститора.

Klear изчислява риска на всеки кандидат, определя риск-сегмента, в който попада и определя цената на кредита.

Инвеститорите могат да изберат кредитите, в които да инвестират.

Пример: Когато се инвестира в много кредити от сегмент B, които плащат 8% лихвен процент, всяка година 2.3% няма да платят, което води до годишна нетна доходност преди данъци от 5.7%.