УПФ "Бъдеще"

  • Пенсионно осигурителна компания: "ПОД - БЪДЕЩЕ"
  • Последна промяна: 3/14/2019
История за последният 1 месец   (17.5.2019 г.-17.6.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Бъдеще" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.52244BGN
За последните 12 месеца-0.12%
За последните 2 години0.89%
За последните 5 години1.92%
За последните 10 години3.30%
От началото на годината-0.03%
Доходност от 01.07.2004 г.2.85%
Стандартно отклонение за последните 2 години3.92%

Брой на осигурените лица*
201,790
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
8,302
Прехвърлени средства от фонда**
14,011,257.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
5.40 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
2.52 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
1,397.42 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
51.21 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
17.6.2019 г.
Код на продукта
PF000007