УПФ "Ен Ен"

  • Пенсионно осигурителна компания: „ЕН ЕН ПОД”
  • Последна промяна: 3/14/2019
История за последният 1 месец   (18.5.2019 г.-18.6.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Ен Ен" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.73838BGN
За последните 12 месеца1.18%
За последните 2 години1.15%
За последните 5 години2.30%
За последните 10 години3.96%
От началото на годината5.29%
Доходност от 01.07.2004 г.3.76%
Стандартно отклонение за последните 2 години2.71%

Брой на осигурените лица*
324,006
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
10,647
Прехвърлени средства от фонда**
32,693,308.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
8.68 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
10.36 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
3,579.02 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
60.24 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
17.6.2019 г.
Код на продукта
PF000006