УПФ "ЦКБ - Сила"

  • Пенсионно осигурителна компания: ПОАД "ЦКБ-СИЛА
  • Последна промяна: 3/14/2019
История за последният 1 месец   (17.5.2019 г.-17.6.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "ЦКБ - Сила" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.93754BGN
За последните 12 месеца2.55%
За последните 2 години1.93%
За последните 5 години3.31%
За последните 10 години4.57%
От началото на годината2.16%
Доходност от 01.07.2004 г.4.52%
Стандартно отклонение за последните 2 години1.83%

Брой на осигурените лица*
329,719
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
11,647
Прехвърлени средства от фонда**
36,473,217.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
8.83 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
9.72 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
3,298.98 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
56.00 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
17.6.2019 г.
Код на продукта
PF000001