УПФ "Пенсионноосигурителен институт"

  • Пенсионно осигурителна компания: "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
  • Последна промяна: 3/14/2019
История за последният 1 месец   (18.5.2019 г.-18.6.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Пенсионноосигурителен институт" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.58535BGN
За последните 12 месеца0.47%
За последните 2 години0.14%
За последните 5 години2.24%
За последните 10 години4.37%
От началото на годината1.97%
Доходност от 01.07.2004 г.4.47%
Стандартно отклонение за последните 2 години1.53%

Брой на осигурените лица*
77,603
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
4,178
Прехвърлени средства от фонда**
11,282,233.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
2.08 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
1.24 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
1,781.31 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
51.09 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
17.6.2019 г.
Код на продукта
PF000009