УПФ "Алианц България"

  • Пенсионно осигурителна компания: ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
  • Последна промяна: 3/14/2019
История за последният 1 месец   (17.5.2019 г.-17.6.2019 г.)
Легенда:
  • УПФ "Алианц България" (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Стойност на 1 дял1.52226BGN
За последните 12 месеца-0.06%
За последните 2 години-0.17%
За последните 5 години1.64%
За последните 10 години3.43%
От началото на годината4.52%
Доходност от 01.07.2004 г.2.85%
Стандартно отклонение за последните 2 години2.42%

Брой на осигурените лица*
763,023
Прехвърлени осигурени лица във фонда**
23,864
Прехвърлени средства от фонда**
70,749,227.00 BGN
Пазарен дял на фонда по брой осигурени лица*
20.43 %
Пазарен дял на фонда по размер на нетните активи*
21.22 %
Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице*
3,113.31 BGN
Среден размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице във фонда***
56.21 BGN
Пояснения
* Данните са за 12.2018 г.
** Данните са за периода 07. - 09.2018 г.
*** Данните са към 12.2018 г. за цялата година
Дата на последна актуализация
14.6.2019 г.
Код на продукта
PF000005