ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МОИТЕ ПАРИ ООД влага всички наобходими ресурси и прилага най- стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти.

МОИТЕ ПАРИ ООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

Контакти по въпроси във връзка с защита лични данни:

МОИТЕ ПАРИ ООД, ЕИК 131420366

Седалище и адрес на управление: София, бул. "Стефан Стамболов" No 28

Тел: 02 / 987 50 88

Е-мейл: gdpr@moitepari.bg

Лични данни и обработване на лични данни.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н. Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Лични данни, събирани и обработвани от МОИТЕ ПАРИ ООД. Цели на обработването.

МОИТЕ ПАРИ ООД събира Вашето име и фамилия, ЕГН, адрес телефонен номер и имейл, както и дата на раждане.

Информация за датата на раждане ни е необходима, с оглед спазване на изискването съгласието за обработване на данни на дете, да бъде дадено от законните му представители – родители, попечители и т.н.

Ние събираме данните Ви на доброволна основа, когато се регистрирате на нашия сайт или използвате някоя от формите за контакт на нашия сайт или дойдете на консултация при нас. Всички ваши лични данни, които ни предоставяте се използват и обработват от МОИТЕ ПАРИ ООД единствено за нуждите на кредитирането, което търсите, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице и да му предоставим пълна и изчерпателна информация относно възможностите за отпускане на кредит от някоя от действащите в страната банки, както и да му предложим най- изгодната за него форма на кредитиране. В процеса на консултиране и посредничество с банките, МОИТЕ ПАРИ ООД може да обработва и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. Обработваме също и информация, която се съдържа в различни Удостоверения, издадени от държавните институции- Търговски регистър, Агенцията по вписванията, общинска администрация и данъчни служби и др, както и информация за Вашите доходи и съществуващи задължения/кредити. Такива данни са ни необходими с оглед преценка на вашата кредитоспособност и избор на най-подходяща банка.

Ако желаете и ни предоставите изрично съгласието си, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

а/ Включване на оценката на потребителя и неговото мнение в маркетингови проучвания чрез електронни методи – по e-mail или месинджър.
б/ Получаване на електронни съобщения за продукти, услуги и др. рекламни съобщения на всички притежавани устройства.
в/ Получаване на персонализирана реклама, която е съобразена с предпочитанията на потребителя. Персонализацията се извършва въз основа на оценка на данните за поведението на потребителя;
г/ Получаване на съобразени с поведението на потребителя и относими към неговите предпочитания персонализирани търговски предложения по имейл, поща или месинджър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя.
д/ Получаване на неперсонализирана реклама. Потребителите ще получават информация и за актуални продукти, услуги, инициативи и др. рекламни съобщения.

Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, мобилно приложение или друга интернет услуга, системата създава и записва определена информация автоматично. Ето някои от категориите информация, която събираме:

a/ Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация ("данни от дневника" или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за "бисквитките" и данните за устройствата. Ако искате да получите повече подробности за информацията, която ние събираме – свържете се с нас чрез формата за контакт.
б/ Данни за "бисквитките". Ние също така използваме "бисквитки" (малки текстови файлове, изпратени от вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт) или подобни технологии за улавяне на данни. Ние използваме "бисквитки" на сесията (продължават, докато затворите браузъра си) или постоянните "бисквитки" (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтрият). Например, ние използваме "бисквитки", за да съхраняваме вашите езикови предпочитания или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате сайта. Някои от "бисквитките", които използваме, са свързани с профила ви (включително информация за вас, като например имейл адреса, който сте ни дали), а други "бисквитки" не са. За по-подробна информация за това как използваме "бисквитките", моля, прегледайте правилата ни за "бисквитките".
в/ Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо не сработи по предвидения начин. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android. За да научите повече за това, каква информация прави вашето устройство достъпни за нас, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.

Предаване на лични данни, включително и в страни извън ЕС.

Извън целите за предоставяне на услугата по консултиране и посредничество с банките при отпускане на кредит, МОИТЕ ПАРИ ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

По силата на изключение и при наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица по следния начин:

Може да бъде споделена между членовете на компании, от които МОИТЕ ПАРИ ООД е част, така че да им се даде възможност за извършване на специални функции от ваше име, като например извършване на технически подобрения и обслужване и т.н.

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които да ни подпомогнат да обработваме данните, които предоставяте или се събират доброволно от вас. Събраната от Вас лична информация може да предадем единствено и само на наши доверени партньори, съвместно, с които осъществяваме предлаганите от нас консултации и посредничество при кредитиране.

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или да ползват данните извън нашите инструкции, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

В случай на предаване на данни, МОИТЕ ПАРИ ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да ви идентифицират като личност, да се свързват с вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. На трети страни / партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на МОИТЕ ПАРИ ООД за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

Във връзка с горното относно споделянето на Вашата информация, Ви информираме, че Вашите данни могат да се прехвърлят и / или преработват извън Вашата страна на пребиваване, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като на страни в рамките на Европейския съюз. Всички такива прехвърляния трябва единствено да бъдат направени в съответствие с тази политиката за поверителност на МОИТЕ ПАРИ ООД и съответното действащо законодателство и ние се ангажираме да поддържаме същото ниво на защита на личните ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

Срок на обработване на личните данни от МОИТЕ ПАРИ ООД.

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им, посочени по-горе (но не повече от 5 години) или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

Вашите права по отношение на предоставените лични данни.

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи-напр. при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др.- Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейностти по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6.Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране. Към настоящия момент МОИТЕ ПАРИ ООД не осъществява автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

Наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да изложите гледната си точка и право да оспорите решението.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Вашето искане за ползване на Вашите права по отнешение на предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите:

-по имейл: gdpr@moitepari.bg

Контакти на МОИТЕ ПАРИ ООД и данни за назначения Служител по защита на данните:

Email: gdpr@moitepari.bg

Адрес за коресподенция: София, бул. "Стефан Стамболов" No 28

Тел: 02 / 987 50 88

Моля имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас по имейл на gdpr@moitepari.bg съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.