Потребителски кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Кредит "Моят Зелен дом" с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 7/5/2018
Цел на кредита
• Енергийна ефективност
Други цели (описание)
1. покупка и монтаж на енергоефективни прозорци - PVC, алуминиева и дървена дограма;
2. изолация на стени, покриви и подове;
3. покупка и монтаж на енергоефективни котли на биомаса и системи;
4. покупка и монтаж на слънчеви колектори за топла вода и системи;
5. покупка и монтаж на енергоефективни газови котли, газови инсталации и съоръжения;
6. покупка и монтаж на термопомпени системи за отопление и климатизация;
7. сградни фотоволтаични системи;
8. газификационни системи и системи за централно отопление;
9. рекуперативни вентилационни системи.
Код на продукта
CL000640