Потребителски кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Револвиращ потребителски кредит без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 3/26/2019
  • Лихвата зависи от дохода.
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Текущи битови задължения;
Покупка на жилищно обзавеждане, битова техника, домашни уреди;
Ремонт на Вашето жилище или автомобил;
Обучение за Вас или Вашите деца;
Вашата екскурзия или почивка;
Лечение за Вас или Ваши близки;
Вашите семейни събития;
Да направите изненада на любим човек
Или просто да сбъднете някоя Ваша мечта!
Код на продукта
CL000918