Резултати от търсене:

ЦКБ - Стандартен потребителски кредит при превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 9/18/2018
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000385