Резултати от търсене:

ДСК - Потребителски кредит без поръчители с изпълнение на условия по програма "ДСК Партньори плюс " (с ползване на пакет PAY +, допълнителни условия ) - EUR

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 7/20/2018
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000379