Потребителски кредит - резултати от търсенето:

ДСК - Потребителски кредит с обезпечение поръчителство и изпълнение на условия по програма "ДСК Партньори плюс " (с ползване на пакет PAY +) - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 3/1/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000377