Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит "Компакт" за обединяване на задължения - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 9/27/2018
Цел на кредита
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
позволява на клиентите да обединят своите кредити не само към банки, но и към други институции – потребителски кредит, овърдрафт, стоков кредит, кредитни карти, лизинг и др
Код на продукта
CL000639