Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Fibank - Потребителски кредит „Рестарт“ за обединение на задължения с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 7/23/2019
  • Посочена е минималната лихва!
Цел на кредита
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Рефинансиране и обединяване на съществуващи финансови задължения, текущи нужди
Код на продукта
CL000907