Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Fibank - Потребителски кредит за текущи нужди без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 7/23/2019
  • Посочена е минималната лихва!
Цел на кредита
• Текущи нужди
Други цели (описание)
Текущи нужди, рефинансиране на съществуващи задължения, ремонт, образование, почивка, покупка, лечение и други.
Код на продукта
CL000913