Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Fibank - Промоционален потребителски кредит - BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 7/23/2019
  • Лихвата зависи от дохода.
  • Посочена е минималната лихва!
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Текущи нужди, рефинансиране на съществуващи задължения, ремонт, образование, почивка, покупка, лечение и други.
Код на продукта
CL000916