Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Потребителски кредит с превод на работна заплата и ползвана на пакетна програма „Асет Предимство“ - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 11/12/2019
  • Лихвата зависи от дохода.
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Потребителският кредит с превод на работна заплата се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.
Код на продукта
CL000921