Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Потребителски кредит за клиенти в І-ва Преференциална група (Държавни и общински служители), доказани доходи, с превод на работна заплата, кредитна карта, пакет и застраховка - BGN

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 11/11/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000190