Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Потребителски кредит за клиенти в Преференциална група Мениджър с превод на работна заплата, ползване на кредитна карта, разплащателен пакет Инвест Оптима + и застраховка - EUR

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 6/5/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000691