Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Потребителски кредит за клиенти в Преференциална група Топ мениджър / ВИП с превод на работна заплата ползване на кредитна карта, разплащателен пакет Инвест Оптима + и застраховка - BGN

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 11/11/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000685