Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Промоционален потребителски кредит с превод на заплата, за физически лица, с доказани нетни доходи над 800 лева. - EUR

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 11/11/2019
  • Лихвата зависи от дохода.
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Вашия дом - ремонт, покупка за обзавеждане, нова техника
Покупка на автомобил;
Покупка на домакински уреди;
Заплащане на обучение;
Екскурзия и почивка;
Лечение;
Текущи и непредвидени разходи;
Семейни събития;
Обединяване на задължения при най-добри условия
Всички специални моменти!
Код на продукта
CL000888