Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Klear - За клиенти с доказуем нетен доход над 1 000 лв. и изрядна кредитна история - BGN

  • Банка: Клиър Лендинг
  • Последна промяна: 5/7/2019
  • Лихвата зависи от дохода.
  • Посочена е минималната лихва!
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Покупка на кола
Ремонт на жилище
Обединяване на задължения по кредити
Друго
Код на продукта
CL000825