Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Потребителски кредит за индивидуални клиенти и неклиенти - физически лица на Общинска банка АД с поръчител без превод на възнаграждението по сметка - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 11/12/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000399