Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Потребителски кредит за индивидуални клиенти и неклиенти - физически лица на Общинска банка АД с поръчител при превод на възнаграждението по сметка - EUR

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 12/4/2017
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000112