Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Ексклузив потребителски кредит, с превод на работна заплата, з-ка "Живот+", сметка "За всеки ден"/ алтернативен пакет и Райфайзен Онлайн - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 7/15/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Други цели (описание)
Покупка на стоки
Рефинансиране на кредит/и
Лечение
Участие в семинари и повишаване на квалификация
Покупка на автомобил
Почивка/пътуване
Ремонт и подобрения на дома

*Офертата не важи за рефинансиране на съществуващи кредити в Райфайзенбанк (България) ЕАД
Код на продукта
CL000906