Потребителски кредит - резултати от търсенето:

ТБ - Д - Потребителски кредит без поръчители и без превод на РЗ (превод на 150% от вноската) с ползване на кредитна карта, с ползване на пакет "Модерато" и кредитна карта - EUR

  • Банка: Търговска банка Д
  • Последна промяна: 11/4/2019
  • Лихвата зависи от дохода.
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000864