Потребителски кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Потребителски кредит "Пренареждане" за рефинансиране на действащи потребителски кредити, отпуснати от други банки и/или финансови институции - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 11/12/2019
Цел на кредита
• Текущи нужди
• Обединяване на задължения по кредити
Код на продукта
CL000710