Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Fibank - Потребителски кредит за текущи нужди без превод на работна заплата - BGN

  • Посочена е минималната лихва!
ГПР
8.05 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,093.81 BGN
Месечна вноска
194.90 BGN
Код на продукта
CL000913