Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит без поръчители с изпълнение на условия по програма "ДСК Партньори плюс " (с ползване на пакет PAY +, допълнителни условия) - BGN

ГПР
10.62 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,775.05 BGN
Месечна вноска
207.58 BGN
Код на продукта
CL000380