Резултати от търсене:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 25000 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Срок на кредита: 48 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Societe Generale Експресбанк - Промоционална оферта "Премиум" - BGN

При така подадените параметри условието "Минимална сума на кредита" не е удовлетворено.(Минимална сума на кредита)30,000
ГПР
5.99 %
Общо изплатени с такси и комисионни
28,053.69 BGN
Месечна вноска
576.41 BGN
Код на продукта
CL000883