Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит с обезпечение поръчителство и ползване на пакет "ДСК PAY" - BGN

ГПР
10.72 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,801.10 BGN
Месечна вноска
210.02 BGN
Код на продукта
CL000243