Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит "Актив" за хора, упражняващи свободни професии при превод на доходи в банката - BGN

ГПР
8.31 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,158.48 BGN
Месечна вноска
201.81 BGN
Код на продукта
CL000046