Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Райфайзенбанк - Потребителски кредит за пенсионери - BGN

ГПР
7.94 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,065.55 BGN
Месечна вноска
197.78 BGN
Код на продукта
CL000903