Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит "Доверие" с превод на работна заплата - BGN

ГПР
5.33 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,383.02 BGN
Месечна вноска
190.31 BGN
Месечна вноска - промоционален период
187.34
Код на продукта
CL000831