Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ – Потребителски кредит за пенсионери, които получават доходите си в Банката - BGN

ГПР
8.18 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,128.48 BGN
Месечна вноска
201.81 BGN
Код на продукта
CL000035