Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит без превод на заплата - BGN

ГПР
9.60 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,513.24 BGN
Месечна вноска
208.56 BGN
Код на продукта
CL000139