Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит без поръчители с ползване на пакет "PAY +" - BGN

ГПР
10.73 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,804.09 BGN
Месечна вноска
208.07 BGN
Код на продукта
CL000236