Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Fibank - Потребителски кредит за текущи нужди с превод на работна заплата - BGN

  • Посочена е минималната лихва!
ГПР
6.99 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,811.67 BGN
Месечна вноска
190.20 BGN
Код на продукта
CL000911