Потребителски кредит - резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ТЕКСИМ БАНК - Промоционален потребителски кредит с превод на работна заплата - BGN

  • Посочена е минималната лихва!
ГПР
5.96 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,529.96 BGN
Месечна вноска
188.67 BGN
Код на продукта
CL000737