Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит с обезпечение поръчителство ползване на пакет "PAY +" - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 1/29/2019
  • Детайли
ГПР
9.65 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,514.54 BGN
Месечна вноска
203.24 BGN
Код на продукта
CL000005
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

135,74

Вноска лихва

67,50

Остатък главница

10 000,00

4,50

Паричен поток

-207,74

2
Вноска главница

136,66

Вноска лихва

66,58

Остатък главница

9 864,26

4,50

Паричен поток

-207,74

3
Вноска главница

137,58

Вноска лихва

65,66

Остатък главница

9 727,60

4,50

Паричен поток

-207,74

4
Вноска главница

138,51

Вноска лихва

64,73

Остатък главница

9 590,02

4,50

Паричен поток

-207,74

5
Вноска главница

139,44

Вноска лихва

63,80

Остатък главница

9 451,51

4,50

Паричен поток

-207,74

6
Вноска главница

140,38

Вноска лихва

62,86

Остатък главница

9 312,07

4,50

Паричен поток

-207,74

7
Вноска главница

141,33

Вноска лихва

61,91

Остатък главница

9 171,69

4,50

Паричен поток

-207,74

8
Вноска главница

142,29

Вноска лихва

60,95

Остатък главница

9 030,36

4,50

Паричен поток

-207,74

9
Вноска главница

143,25

Вноска лихва

59,99

Остатък главница

8 888,07

4,50

Паричен поток

-207,74

10
Вноска главница

144,21

Вноска лихва

59,03

Остатък главница

8 744,82

4,50

Паричен поток

-207,74

11
Вноска главница

145,19

Вноска лихва

58,05

Остатък главница

8 600,61

4,50

Паричен поток

-207,74

12
Вноска главница

146,17

Вноска лихва

57,07

Остатък главница

8 455,42

4,50

Паричен поток

-207,74

13
Вноска главница

147,15

Вноска лихва

56,09

Остатък главница

8 309,25

4,50

Паричен поток

-207,74

14
Вноска главница

148,15

Вноска лихва

55,09

Остатък главница

8 162,10

4,50

Паричен поток

-207,74

15
Вноска главница

149,15

Вноска лихва

54,09

Остатък главница

8 013,95

4,50

Паричен поток

-207,74

16
Вноска главница

150,15

Вноска лихва

53,09

Остатък главница

7 864,80

4,50

Паричен поток

-207,74

17
Вноска главница

151,17

Вноска лихва

52,07

Остатък главница

7 714,65

4,50

Паричен поток

-207,74

18
Вноска главница

152,19

Вноска лихва

51,05

Остатък главница

7 563,48

4,50

Паричен поток

-207,74

19
Вноска главница

153,21

Вноска лихва

50,03

Остатък главница

7 411,29

4,50

Паричен поток

-207,74

20
Вноска главница

154,25

Вноска лихва

48,99

Остатък главница

7 258,08

4,50

Паричен поток

-207,74

21
Вноска главница

155,29

Вноска лихва

47,95

Остатък главница

7 103,83

4,50

Паричен поток

-207,74

22
Вноска главница

156,34

Вноска лихва

46,90

Остатък главница

6 948,54

4,50

Паричен поток

-207,74

23
Вноска главница

157,39

Вноска лихва

45,85

Остатък главница

6 792,20

4,50

Паричен поток

-207,74

24
Вноска главница

158,46

Вноска лихва

44,78

Остатък главница

6 634,81

4,50

Паричен поток

-207,74

25
Вноска главница

159,52

Вноска лихва

43,72

Остатък главница

6 476,35

4,50

Паричен поток

-207,74

26
Вноска главница

160,60

Вноска лихва

42,64

Остатък главница

6 316,83

4,50

Паричен поток

-207,74

27
Вноска главница

161,69

Вноска лихва

41,55

Остатък главница

6 156,23

4,50

Паричен поток

-207,74

28
Вноска главница

162,78

Вноска лихва

40,46

Остатък главница

5 994,54

4,50

Паричен поток

-207,74

29
Вноска главница

163,88

Вноска лихва

39,36

Остатък главница

5 831,76

4,50

Паричен поток

-207,74

30
Вноска главница

164,98

Вноска лихва

38,26

Остатък главница

5 667,88

4,50

Паричен поток

-207,74

31
Вноска главница

166,10

Вноска лихва

37,14

Остатък главница

5 502,90

4,50

Паричен поток

-207,74

32
Вноска главница

167,22

Вноска лихва

36,02

Остатък главница

5 336,80

4,50

Паричен поток

-207,74

33
Вноска главница

168,35

Вноска лихва

34,89

Остатък главница

5 169,58

4,50

Паричен поток

-207,74

34
Вноска главница

169,48

Вноска лихва

33,76

Остатък главница

5 001,23

4,50

Паричен поток

-207,74

35
Вноска главница

170,63

Вноска лихва

32,61

Остатък главница

4 831,75

4,50

Паричен поток

-207,74

36
Вноска главница

171,78

Вноска лихва

31,46

Остатък главница

4 661,12

4,50

Паричен поток

-207,74

37
Вноска главница

172,94

Вноска лихва

30,30

Остатък главница

4 489,34

4,50

Паричен поток

-207,74

38
Вноска главница

174,10

Вноска лихва

29,14

Остатък главница

4 316,40

4,50

Паричен поток

-207,74

39
Вноска главница

175,28

Вноска лихва

27,96

Остатък главница

4 142,30

4,50

Паричен поток

-207,74

40
Вноска главница

176,46

Вноска лихва

26,78

Остатък главница

3 967,02

4,50

Паричен поток

-207,74

41
Вноска главница

177,65

Вноска лихва

25,59

Остатък главница

3 790,56

4,50

Паричен поток

-207,74

42
Вноска главница

178,85

Вноска лихва

24,39

Остатък главница

3 612,91

4,50

Паричен поток

-207,74

43
Вноска главница

180,06

Вноска лихва

23,18

Остатък главница

3 434,06

4,50

Паричен поток

-207,74

44
Вноска главница

181,28

Вноска лихва

21,96

Остатък главница

3 254,00

4,50

Паричен поток

-207,74

45
Вноска главница

182,50

Вноска лихва

20,74

Остатък главница

3 072,72

4,50

Паричен поток

-207,74

46
Вноска главница

183,73

Вноска лихва

19,51

Остатък главница

2 890,22

4,50

Паричен поток

-207,74

47
Вноска главница

184,97

Вноска лихва

18,27

Остатък главница

2 706,49

4,50

Паричен поток

-207,74

48
Вноска главница

186,22

Вноска лихва

17,02

Остатък главница

2 521,52

4,50

Паричен поток

-207,74

49
Вноска главница

187,48

Вноска лихва

15,76

Остатък главница

2 335,30

4,50

Паричен поток

-207,74

50
Вноска главница

188,74

Вноска лихва

14,50

Остатък главница

2 147,82

4,50

Паричен поток

-207,74

51
Вноска главница

190,02

Вноска лихва

13,22

Остатък главница

1 959,08

4,50

Паричен поток

-207,74

52
Вноска главница

191,30

Вноска лихва

11,94

Остатък главница

1 769,06

4,50

Паричен поток

-207,74

53
Вноска главница

192,59

Вноска лихва

10,65

Остатък главница

1 577,76

4,50

Паричен поток

-207,74

54
Вноска главница

193,89

Вноска лихва

9,35

Остатък главница

1 385,17

4,50

Паричен поток

-207,74

55
Вноска главница

195,20

Вноска лихва

8,04

Остатък главница

1 191,28

4,50

Паричен поток

-207,74

56
Вноска главница

196,52

Вноска лихва

6,72

Остатък главница

996,08

4,50

Паричен поток

-207,74

57
Вноска главница

197,84

Вноска лихва

5,40

Остатък главница

799,56

4,50

Паричен поток

-207,74

58
Вноска главница

199,18

Вноска лихва

4,06

Остатък главница

601,72

4,50

Паричен поток

-207,74

59
Вноска главница

200,52

Вноска лихва

2,72

Остатък главница

402,54

4,50

Паричен поток

-207,74

60
Вноска главница

202,02

Вноска лихва

1,36

Остатък главница

202,02

4,50

Паричен поток

-207,88