Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ДСК - Потребителски кредит без поръчители с изпълнение на условия по програма "ДСК Партньори плюс " (с ползване на пакет PAY +, допълнителни условия) - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 1/29/2019
  • Детайли
ГПР
10.62 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,775.05 BGN
Месечна вноска
207.58 BGN
Код на продукта
CL000380
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

50,00

Паричен поток

9 950,00

1
Вноска главница

132,58

Вноска лихва

75,00

Остатък главница

10 000,00

4,50

Паричен поток

-212,08

2
Вноска главница

133,57

Вноска лихва

74,01

Остатък главница

9 867,42

4,50

Паричен поток

-212,08

3
Вноска главница

134,58

Вноска лихва

73,00

Остатък главница

9 733,85

4,50

Паричен поток

-212,08

4
Вноска главница

135,59

Вноска лихва

71,99

Остатък главница

9 599,27

4,50

Паричен поток

-212,08

5
Вноска главница

136,60

Вноска лихва

70,98

Остатък главница

9 463,68

4,50

Паричен поток

-212,08

6
Вноска главница

137,63

Вноска лихва

69,95

Остатък главница

9 327,08

4,50

Паричен поток

-212,08

7
Вноска главница

138,66

Вноска лихва

68,92

Остатък главница

9 189,45

4,50

Паричен поток

-212,08

8
Вноска главница

139,70

Вноска лихва

67,88

Остатък главница

9 050,79

4,50

Паричен поток

-212,08

9
Вноска главница

140,75

Вноска лихва

66,83

Остатък главница

8 911,09

4,50

Паричен поток

-212,08

10
Вноска главница

141,80

Вноска лихва

65,78

Остатък главница

8 770,34

4,50

Паричен поток

-212,08

11
Вноска главница

142,87

Вноска лихва

64,71

Остатък главница

8 628,54

4,50

Паричен поток

-212,08

12
Вноска главница

143,94

Вноска лихва

63,64

Остатък главница

8 485,67

4,50

Паричен поток

-212,08

13
Вноска главница

145,02

Вноска лихва

62,56

Остатък главница

8 341,73

4,50

Паричен поток

-212,08

14
Вноска главница

146,10

Вноска лихва

61,48

Остатък главница

8 196,71

4,50

Паричен поток

-212,08

15
Вноска главница

147,20

Вноска лихва

60,38

Остатък главница

8 050,61

4,50

Паричен поток

-212,08

16
Вноска главница

148,30

Вноска лихва

59,28

Остатък главница

7 903,41

4,50

Паричен поток

-212,08

17
Вноска главница

149,42

Вноска лихва

58,16

Остатък главница

7 755,11

4,50

Паричен поток

-212,08

18
Вноска главница

150,54

Вноска лихва

57,04

Остатък главница

7 605,69

4,50

Паричен поток

-212,08

19
Вноска главница

151,67

Вноска лихва

55,91

Остатък главница

7 455,15

4,50

Паричен поток

-212,08

20
Вноска главница

152,80

Вноска лихва

54,78

Остатък главница

7 303,48

4,50

Паричен поток

-212,08

21
Вноска главница

153,95

Вноска лихва

53,63

Остатък главница

7 150,68

4,50

Паричен поток

-212,08

22
Вноска главница

155,10

Вноска лихва

52,48

Остатък главница

6 996,73

4,50

Паричен поток

-212,08

23
Вноска главница

156,27

Вноска лихва

51,31

Остатък главница

6 841,63

4,50

Паричен поток

-212,08

24
Вноска главница

157,44

Вноска лихва

50,14

Остатък главница

6 685,36

4,50

Паричен поток

-212,08

25
Вноска главница

158,62

Вноска лихва

48,96

Остатък главница

6 527,92

4,50

Паричен поток

-212,08

26
Вноска главница

159,81

Вноска лихва

47,77

Остатък главница

6 369,30

4,50

Паричен поток

-212,08

27
Вноска главница

161,01

Вноска лихва

46,57

Остатък главница

6 209,49

4,50

Паричен поток

-212,08

28
Вноска главница

162,22

Вноска лихва

45,36

Остатък главница

6 048,48

4,50

Паричен поток

-212,08

29
Вноска главница

163,43

Вноска лихва

44,15

Остатък главница

5 886,26

4,50

Паричен поток

-212,08

30
Вноска главница

164,66

Вноска лихва

42,92

Остатък главница

5 722,83

4,50

Паричен поток

-212,08

31
Вноска главница

165,89

Вноска лихва

41,69

Остатък главница

5 558,17

4,50

Паричен поток

-212,08

32
Вноска главница

167,14

Вноска лихва

40,44

Остатък главница

5 392,28

4,50

Паричен поток

-212,08

33
Вноска главница

168,39

Вноска лихва

39,19

Остатък главница

5 225,14

4,50

Паричен поток

-212,08

34
Вноска главница

169,65

Вноска лихва

37,93

Остатък главница

5 056,75

4,50

Паричен поток

-212,08

35
Вноска главница

170,93

Вноска лихва

36,65

Остатък главница

4 887,10

4,50

Паричен поток

-212,08

36
Вноска главница

172,21

Вноска лихва

35,37

Остатък главница

4 716,17

4,50

Паричен поток

-212,08

37
Вноска главница

173,50

Вноска лихва

34,08

Остатък главница

4 543,96

4,50

Паричен поток

-212,08

38
Вноска главница

174,80

Вноска лихва

32,78

Остатък главница

4 370,46

4,50

Паричен поток

-212,08

39
Вноска главница

176,11

Вноска лихва

31,47

Остатък главница

4 195,66

4,50

Паричен поток

-212,08

40
Вноска главница

177,43

Вноска лихва

30,15

Остатък главница

4 019,55

4,50

Паричен поток

-212,08

41
Вноска главница

178,76

Вноска лихва

28,82

Остатък главница

3 842,12

4,50

Паричен поток

-212,08

42
Вноска главница

180,10

Вноска лихва

27,48

Остатък главница

3 663,36

4,50

Паричен поток

-212,08

43
Вноска главница

181,46

Вноска лихва

26,12

Остатък главница

3 483,26

4,50

Паричен поток

-212,08

44
Вноска главница

182,82

Вноска лихва

24,76

Остатък главница

3 301,80

4,50

Паричен поток

-212,08

45
Вноска главница

184,19

Вноска лихва

23,39

Остатък главница

3 118,98

4,50

Паричен поток

-212,08

46
Вноска главница

185,57

Вноска лихва

22,01

Остатък главница

2 934,79

4,50

Паричен поток

-212,08

47
Вноска главница

186,96

Вноска лихва

20,62

Остатък главница

2 749,22

4,50

Паричен поток

-212,08

48
Вноска главница

188,36

Вноска лихва

19,22

Остатък главница

2 562,26

4,50

Паричен поток

-212,08

49
Вноска главница

189,78

Вноска лихва

17,80

Остатък главница

2 373,90

4,50

Паричен поток

-212,08

50
Вноска главница

191,20

Вноска лихва

16,38

Остатък главница

2 184,12

4,50

Паричен поток

-212,08

51
Вноска главница

192,63

Вноска лихва

14,95

Остатък главница

1 992,92

4,50

Паричен поток

-212,08

52
Вноска главница

194,08

Вноска лихва

13,50

Остатък главница

1 800,29

4,50

Паричен поток

-212,08

53
Вноска главница

195,53

Вноска лихва

12,05

Остатък главница

1 606,21

4,50

Паричен поток

-212,08

54
Вноска главница

197,00

Вноска лихва

10,58

Остатък главница

1 410,68

4,50

Паричен поток

-212,08

55
Вноска главница

198,48

Вноска лихва

9,10

Остатък главница

1 213,68

4,50

Паричен поток

-212,08

56
Вноска главница

199,97

Вноска лихва

7,61

Остатък главница

1 015,20

4,50

Паричен поток

-212,08

57
Вноска главница

201,47

Вноска лихва

6,11

Остатък главница

815,23

4,50

Паричен поток

-212,08

58
Вноска главница

202,98

Вноска лихва

4,60

Остатък главница

613,76

4,50

Паричен поток

-212,08

59
Вноска главница

204,50

Вноска лихва

3,08

Остатък главница

410,78

4,50

Паричен поток

-212,08

60
Вноска главница

206,28

Вноска лихва

1,55

Остатък главница

206,28

4,50

Паричен поток

-212,33