Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит "Доверие" без превод на заплата - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 2/12/2019
  • Детайли
ГПР
6.13 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,599.34 BGN
Месечна вноска
194.82 BGN
Код на продукта
CL000394
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

10 000,00

1
Вноска главница

148,17

Вноска лихва

39,17

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

-187,34

2
Вноска главница

148,75

Вноска лихва

38,59

Остатък главница

9 851,83

0,00

Паричен поток

-187,34

3
Вноска главница

149,34

Вноска лихва

38,00

Остатък главница

9 703,08

0,00

Паричен поток

-187,34

4
Вноска главница

149,92

Вноска лихва

37,42

Остатък главница

9 553,74

0,00

Паричен поток

-187,34

5
Вноска главница

150,51

Вноска лихва

36,83

Остатък главница

9 403,82

0,00

Паричен поток

-187,34

6
Вноска главница

151,10

Вноска лихва

36,24

Остатък главница

9 253,31

0,00

Паричен поток

-187,34

7
Вноска главница

151,69

Вноска лихва

35,65

Остатък главница

9 102,21

0,00

Паричен поток

-187,34

8
Вноска главница

152,28

Вноска лихва

35,06

Остатък главница

8 950,52

0,00

Паричен поток

-187,34

9
Вноска главница

152,88

Вноска лихва

34,46

Остатък главница

8 798,24

0,00

Паричен поток

-187,34

10
Вноска главница

153,48

Вноска лихва

33,86

Остатък главница

8 645,36

0,00

Паричен поток

-187,34

11
Вноска главница

154,08

Вноска лихва

33,26

Остатък главница

8 491,88

0,00

Паричен поток

-187,34

12
Вноска главница

154,68

Вноска лихва

32,66

Остатък главница

8 337,80

0,00

Паричен поток

-187,34

13
Вноска главница

149,13

Вноска лихва

45,69

Остатък главница

8 183,12

0,00

Паричен поток

-194,82

14
Вноска главница

149,96

Вноска лихва

44,86

Остатък главница

8 033,99

0,00

Паричен поток

-194,82

15
Вноска главница

150,80

Вноска лихва

44,02

Остатък главница

7 884,03

0,00

Паричен поток

-194,82

16
Вноска главница

151,64

Вноска лихва

43,18

Остатък главница

7 733,23

0,00

Паричен поток

-194,82

17
Вноска главница

152,49

Вноска лихва

42,33

Остатък главница

7 581,59

0,00

Паричен поток

-194,82

18
Вноска главница

153,34

Вноска лихва

41,48

Остатък главница

7 429,10

0,00

Паричен поток

-194,82

19
Вноска главница

154,20

Вноска лихва

40,62

Остатък главница

7 275,76

0,00

Паричен поток

-194,82

20
Вноска главница

155,06

Вноска лихва

39,76

Остатък главница

7 121,56

0,00

Паричен поток

-194,82

21
Вноска главница

155,92

Вноска лихва

38,90

Остатък главница

6 966,50

0,00

Паричен поток

-194,82

22
Вноска главница

156,79

Вноска лихва

38,03

Остатък главница

6 810,58

0,00

Паричен поток

-194,82

23
Вноска главница

157,67

Вноска лихва

37,15

Остатък главница

6 653,79

0,00

Паричен поток

-194,82

24
Вноска главница

158,55

Вноска лихва

36,27

Остатък главница

6 496,12

0,00

Паричен поток

-194,82

25
Вноска главница

159,44

Вноска лихва

35,38

Остатък главница

6 337,57

0,00

Паричен поток

-194,82

26
Вноска главница

160,33

Вноска лихва

34,49

Остатък главница

6 178,13

0,00

Паричен поток

-194,82

27
Вноска главница

161,22

Вноска лихва

33,60

Остатък главница

6 017,80

0,00

Паричен поток

-194,82

28
Вноска главница

162,12

Вноска лихва

32,70

Остатък главница

5 856,58

0,00

Паричен поток

-194,82

29
Вноска главница

163,03

Вноска лихва

31,79

Остатък главница

5 694,46

0,00

Паричен поток

-194,82

30
Вноска главница

163,94

Вноска лихва

30,88

Остатък главница

5 531,43

0,00

Паричен поток

-194,82

31
Вноска главница

164,85

Вноска лихва

29,97

Остатък главница

5 367,49

0,00

Паричен поток

-194,82

32
Вноска главница

165,77

Вноска лихва

29,05

Остатък главница

5 202,64

0,00

Паричен поток

-194,82

33
Вноска главница

166,70

Вноска лихва

28,12

Остатък главница

5 036,87

0,00

Паричен поток

-194,82

34
Вноска главница

167,63

Вноска лихва

27,19

Остатък главница

4 870,17

0,00

Паричен поток

-194,82

35
Вноска главница

168,56

Вноска лихва

26,26

Остатък главница

4 702,54

0,00

Паричен поток

-194,82

36
Вноска главница

169,51

Вноска лихва

25,31

Остатък главница

4 533,98

0,00

Паричен поток

-194,82

37
Вноска главница

170,45

Вноска лихва

24,37

Остатък главница

4 364,47

0,00

Паричен поток

-194,82

38
Вноска главница

171,40

Вноска лихва

23,42

Остатък главница

4 194,02

0,00

Паричен поток

-194,82

39
Вноска главница

172,36

Вноска лихва

22,46

Остатък главница

4 022,62

0,00

Паричен поток

-194,82

40
Вноска главница

173,32

Вноска лихва

21,50

Остатък главница

3 850,26

0,00

Паричен поток

-194,82

41
Вноска главница

174,29

Вноска лихва

20,53

Остатък главница

3 676,94

0,00

Паричен поток

-194,82

42
Вноска главница

175,26

Вноска лихва

19,56

Остатък главница

3 502,65

0,00

Паричен поток

-194,82

43
Вноска главница

176,24

Вноска лихва

18,58

Остатък главница

3 327,39

0,00

Паричен поток

-194,82

44
Вноска главница

177,23

Вноска лихва

17,59

Остатък главница

3 151,15

0,00

Паричен поток

-194,82

45
Вноска главница

178,22

Вноска лихва

16,60

Остатък главница

2 973,92

0,00

Паричен поток

-194,82

46
Вноска главница

179,21

Вноска лихва

15,61

Остатък главница

2 795,70

0,00

Паричен поток

-194,82

47
Вноска главница

180,21

Вноска лихва

14,61

Остатък главница

2 616,49

0,00

Паричен поток

-194,82

48
Вноска главница

181,22

Вноска лихва

13,60

Остатък главница

2 436,28

0,00

Паричен поток

-194,82

49
Вноска главница

182,23

Вноска лихва

12,59

Остатък главница

2 255,06

0,00

Паричен поток

-194,82

50
Вноска главница

183,25

Вноска лихва

11,57

Остатък главница

2 072,83

0,00

Паричен поток

-194,82

51
Вноска главница

184,27

Вноска лихва

10,55

Остатък главница

1 889,58

0,00

Паричен поток

-194,82

52
Вноска главница

185,30

Вноска лихва

9,52

Остатък главница

1 705,31

0,00

Паричен поток

-194,82

53
Вноска главница

186,33

Вноска лихва

8,49

Остатък главница

1 520,01

0,00

Паричен поток

-194,82

54
Вноска главница

187,37

Вноска лихва

7,45

Остатък главница

1 333,68

0,00

Паричен поток

-194,82

55
Вноска главница

188,42

Вноска лихва

6,40

Остатък главница

1 146,31

0,00

Паричен поток

-194,82

56
Вноска главница

189,47

Вноска лихва

5,35

Остатък главница

957,89

0,00

Паричен поток

-194,82

57
Вноска главница

190,53

Вноска лихва

4,29

Остатък главница

768,42

0,00

Паричен поток

-194,82

58
Вноска главница

191,59

Вноска лихва

3,23

Остатък главница

577,89

0,00

Паричен поток

-194,82

59
Вноска главница

192,66

Вноска лихва

2,16

Остатък главница

386,30

0,00

Паричен поток

-194,82

60
Вноска главница

193,64

Вноска лихва

1,08

Остатък главница

193,64

0,00

Паричен поток

-194,72