Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Експресбанк - Потребителски кредит "Кеш Експресо" с поръчители - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 9/27/2018
  • Детайли
ГПР
17.92 %
Общо изплатени с такси и комисионни
14,711.56 BGN
Месечна вноска
240.90 BGN
Код на продукта
CL000056
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

150,00

Паричен поток

9 850,00

1
Вноска главница

111,15

Вноска лихва

129,75

Остатък главница

10 000,00

1,79

Паричен поток

-242,69

2
Вноска главница

112,59

Вноска лихва

128,31

Остатък главница

9 888,85

1,79

Паричен поток

-242,69

3
Вноска главница

114,05

Вноска лихва

126,85

Остатък главница

9 776,26

1,79

Паричен поток

-242,69

4
Вноска главница

115,53

Вноска лихва

125,37

Остатък главница

9 662,21

1,79

Паричен поток

-242,69

5
Вноска главница

117,03

Вноска лихва

123,87

Остатък главница

9 546,68

1,79

Паричен поток

-242,69

6
Вноска главница

118,55

Вноска лихва

122,35

Остатък главница

9 429,65

1,79

Паричен поток

-242,69

7
Вноска главница

120,09

Вноска лихва

120,81

Остатък главница

9 311,10

1,79

Паричен поток

-242,69

8
Вноска главница

121,65

Вноска лихва

119,25

Остатък главница

9 191,01

1,79

Паричен поток

-242,69

9
Вноска главница

123,23

Вноска лихва

117,67

Остатък главница

9 069,36

1,79

Паричен поток

-242,69

10
Вноска главница

124,82

Вноска лихва

116,08

Остатък главница

8 946,13

1,79

Паричен поток

-242,69

11
Вноска главница

126,44

Вноска лихва

114,46

Остатък главница

8 821,31

1,79

Паричен поток

-242,69

12
Вноска главница

128,08

Вноска лихва

112,82

Остатък главница

8 694,87

1,79

Паричен поток

-242,69

13
Вноска главница

129,75

Вноска лихва

111,15

Остатък главница

8 566,79

1,79

Паричен поток

-242,69

14
Вноска главница

131,43

Вноска лихва

109,47

Остатък главница

8 437,04

1,79

Паричен поток

-242,69

15
Вноска главница

133,13

Вноска лихва

107,77

Остатък главница

8 305,61

1,79

Паричен поток

-242,69

16
Вноска главница

134,86

Вноска лихва

106,04

Остатък главница

8 172,48

1,79

Паричен поток

-242,69

17
Вноска главница

136,61

Вноска лихва

104,29

Остатък главница

8 037,62

1,79

Паричен поток

-242,69

18
Вноска главница

138,38

Вноска лихва

102,52

Остатък главница

7 901,01

1,79

Паричен поток

-242,69

19
Вноска главница

140,18

Вноска лихва

100,72

Остатък главница

7 762,63

1,79

Паричен поток

-242,69

20
Вноска главница

142,00

Вноска лихва

98,90

Остатък главница

7 622,45

1,79

Паричен поток

-242,69

21
Вноска главница

143,84

Вноска лихва

97,06

Остатък главница

7 480,45

1,79

Паричен поток

-242,69

22
Вноска главница

145,71

Вноска лихва

95,19

Остатък главница

7 336,61

1,79

Паричен поток

-242,69

23
Вноска главница

147,60

Вноска лихва

93,30

Остатък главница

7 190,90

1,79

Паричен поток

-242,69

24
Вноска главница

149,51

Вноска лихва

91,39

Остатък главница

7 043,30

1,79

Паричен поток

-242,69

25
Вноска главница

151,45

Вноска лихва

89,45

Остатък главница

6 893,79

1,79

Паричен поток

-242,69

26
Вноска главница

153,42

Вноска лихва

87,48

Остатък главница

6 742,34

1,79

Паричен поток

-242,69

27
Вноска главница

155,41

Вноска лихва

85,49

Остатък главница

6 588,92

1,79

Паричен поток

-242,69

28
Вноска главница

157,43

Вноска лихва

83,47

Остатък главница

6 433,51

1,79

Паричен поток

-242,69

29
Вноска главница

159,47

Вноска лихва

81,43

Остатък главница

6 276,08

1,79

Паричен поток

-242,69

30
Вноска главница

161,54

Вноска лихва

79,36

Остатък главница

6 116,61

1,79

Паричен поток

-242,69

31
Вноска главница

163,63

Вноска лихва

77,27

Остатък главница

5 955,07

1,79

Паричен поток

-242,69

32
Вноска главница

165,76

Вноска лихва

75,14

Остатък главница

5 791,44

1,79

Паричен поток

-242,69

33
Вноска главница

167,91

Вноска лихва

72,99

Остатък главница

5 625,68

1,79

Паричен поток

-242,69

34
Вноска главница

170,09

Вноска лихва

70,81

Остатък главница

5 457,77

1,79

Паричен поток

-242,69

35
Вноска главница

172,29

Вноска лихва

68,61

Остатък главница

5 287,68

1,79

Паричен поток

-242,69

36
Вноска главница

174,53

Вноска лихва

66,37

Остатък главница

5 115,39

1,79

Паричен поток

-242,69

37
Вноска главница

176,79

Вноска лихва

64,11

Остатък главница

4 940,86

1,79

Паричен поток

-242,69

38
Вноска главница

179,09

Вноска лихва

61,81

Остатък главница

4 764,07

1,79

Паричен поток

-242,69

39
Вноска главница

181,41

Вноска лихва

59,49

Остатък главница

4 584,98

1,79

Паричен поток

-242,69

40
Вноска главница

183,76

Вноска лихва

57,14

Остатък главница

4 403,57

1,79

Паричен поток

-242,69

41
Вноска главница

186,15

Вноска лихва

54,75

Остатък главница

4 219,81

1,79

Паричен поток

-242,69

42
Вноска главница

188,56

Вноска лихва

52,34

Остатък главница

4 033,66

1,79

Паричен поток

-242,69

43
Вноска главница

191,01

Вноска лихва

49,89

Остатък главница

3 845,10

1,79

Паричен поток

-242,69

44
Вноска главница

193,49

Вноска лихва

47,41

Остатък главница

3 654,09

1,79

Паричен поток

-242,69

45
Вноска главница

196,00

Вноска лихва

44,90

Остатък главница

3 460,60

1,79

Паричен поток

-242,69

46
Вноска главница

198,54

Вноска лихва

42,36

Остатък главница

3 264,60

1,79

Паричен поток

-242,69

47
Вноска главница

201,12

Вноска лихва

39,78

Остатък главница

3 066,06

1,79

Паричен поток

-242,69

48
Вноска главница

203,73

Вноска лихва

37,17

Остатък главница

2 864,94

1,79

Паричен поток

-242,69

49
Вноска главница

206,37

Вноска лихва

34,53

Остатък главница

2 661,21

1,79

Паричен поток

-242,69

50
Вноска главница

209,05

Вноска лихва

31,85

Остатък главница

2 454,84

1,79

Паричен поток

-242,69

51
Вноска главница

211,76

Вноска лихва

29,14

Остатък главница

2 245,79

1,79

Паричен поток

-242,69

52
Вноска главница

214,51

Вноска лихва

26,39

Остатък главница

2 034,03

1,79

Паричен поток

-242,69

53
Вноска главница

217,29

Вноска лихва

23,61

Остатък главница

1 819,52

1,79

Паричен поток

-242,69

54
Вноска главница

220,11

Вноска лихва

20,79

Остатък главница

1 602,23

1,79

Паричен поток

-242,69

55
Вноска главница

222,97

Вноска лихва

17,93

Остатък главница

1 382,12

1,79

Паричен поток

-242,69

56
Вноска главница

225,86

Вноска лихва

15,04

Остатък главница

1 159,15

1,79

Паричен поток

-242,69

57
Вноска главница

228,79

Вноска лихва

12,11

Остатък главница

933,29

1,79

Паричен поток

-242,69

58
Вноска главница

231,76

Вноска лихва

9,14

Остатък главница

704,50

1,79

Паричен поток

-242,69

59
Вноска главница

234,77

Вноска лихва

6,13

Остатък главница

472,74

1,79

Паричен поток

-242,69

60
Вноска главница

237,97

Вноска лихва

3,09

Остатък главница

237,97

1,79

Паричен поток

-242,85