Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Токуда - Потребителски кредит с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Токуда Банк
  • Последна промяна: 3/13/2019
  • Детайли
ГПР
11.62 %
Общо изплатени с такси и комисионни
13,048.36 BGN
Месечна вноска
214.94 BGN
Код на продукта
CL000766
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

32,00

Паричен поток

9 968,00

1
Вноска главница

127,44

Вноска лихва

87,50

Остатък главница

10 000,00

2,00

Паричен поток

-216,94

2
Вноска главница

128,56

Вноска лихва

86,38

Остатък главница

9 872,56

2,00

Паричен поток

-216,94

3
Вноска главница

129,68

Вноска лихва

85,26

Остатък главница

9 744,00

2,00

Паричен поток

-216,94

4
Вноска главница

130,81

Вноска лихва

84,13

Остатък главница

9 614,32

2,00

Паричен поток

-216,94

5
Вноска главница

131,96

Вноска лихва

82,98

Остатък главница

9 483,51

2,00

Паричен поток

-216,94

6
Вноска главница

133,11

Вноска лихва

81,83

Остатък главница

9 351,55

2,00

Паричен поток

-216,94

7
Вноска главница

134,28

Вноска лихва

80,66

Остатък главница

9 218,44

2,00

Паричен поток

-216,94

8
Вноска главница

135,45

Вноска лихва

79,49

Остатък главница

9 084,16

2,00

Паричен поток

-216,94

9
Вноска главница

136,64

Вноска лихва

78,30

Остатък главница

8 948,71

2,00

Паричен поток

-216,94

10
Вноска главница

137,83

Вноска лихва

77,11

Остатък главница

8 812,07

2,00

Паричен поток

-216,94

11
Вноска главница

139,04

Вноска лихва

75,90

Остатък главница

8 674,24

2,00

Паричен поток

-216,94

12
Вноска главница

140,26

Вноска лихва

74,68

Остатък главница

8 535,20

2,00

Паричен поток

-216,94

13
Вноска главница

141,48

Вноска лихва

73,46

Остатък главница

8 394,94

2,00

Паричен поток

-216,94

14
Вноска главница

142,72

Вноска лихва

72,22

Остатък главница

8 253,46

2,00

Паричен поток

-216,94

15
Вноска главница

143,97

Вноска лихва

70,97

Остатък главница

8 110,74

2,00

Паричен поток

-216,94

16
Вноска главница

145,23

Вноска лихва

69,71

Остатък главница

7 966,77

2,00

Паричен поток

-216,94

17
Вноска главница

146,50

Вноска лихва

68,44

Остатък главница

7 821,54

2,00

Паричен поток

-216,94

18
Вноска главница

147,78

Вноска лихва

67,16

Остатък главница

7 675,04

2,00

Паричен поток

-216,94

19
Вноска главница

149,08

Вноска лихва

65,86

Остатък главница

7 527,26

2,00

Паричен поток

-216,94

20
Вноска главница

150,38

Вноска лихва

64,56

Остатък главница

7 378,18

2,00

Паричен поток

-216,94

21
Вноска главница

151,70

Вноска лихва

63,24

Остатък главница

7 227,80

2,00

Паричен поток

-216,94

22
Вноска главница

153,02

Вноска лихва

61,92

Остатък главница

7 076,10

2,00

Паричен поток

-216,94

23
Вноска главница

154,36

Вноска лихва

60,58

Остатък главница

6 923,08

2,00

Паричен поток

-216,94

24
Вноска главница

155,71

Вноска лихва

59,23

Остатък главница

6 768,72

2,00

Паричен поток

-216,94

25
Вноска главница

157,08

Вноска лихва

57,86

Остатък главница

6 613,01

2,00

Паричен поток

-216,94

26
Вноска главница

158,45

Вноска лихва

56,49

Остатък главница

6 455,93

2,00

Паричен поток

-216,94

27
Вноска главница

159,84

Вноска лихва

55,10

Остатък главница

6 297,48

2,00

Паричен поток

-216,94

28
Вноска главница

161,24

Вноска лихва

53,70

Остатък главница

6 137,64

2,00

Паричен поток

-216,94

29
Вноска главница

162,65

Вноска лихва

52,29

Остатък главница

5 976,40

2,00

Паричен поток

-216,94

30
Вноска главница

164,07

Вноска лихва

50,87

Остатък главница

5 813,75

2,00

Паричен поток

-216,94

31
Вноска главница

165,51

Вноска лихва

49,43

Остатък главница

5 649,68

2,00

Паричен поток

-216,94

32
Вноска главница

166,95

Вноска лихва

47,99

Остатък главница

5 484,17

2,00

Паричен поток

-216,94

33
Вноска главница

168,41

Вноска лихва

46,53

Остатък главница

5 317,22

2,00

Паричен поток

-216,94

34
Вноска главница

169,89

Вноска лихва

45,05

Остатък главница

5 148,81

2,00

Паричен поток

-216,94

35
Вноска главница

171,37

Вноска лихва

43,57

Остатък главница

4 978,92

2,00

Паричен поток

-216,94

36
Вноска главница

172,87

Вноска лихва

42,07

Остатък главница

4 807,55

2,00

Паричен поток

-216,94

37
Вноска главница

174,39

Вноска лихва

40,55

Остатък главница

4 634,68

2,00

Паричен поток

-216,94

38
Вноска главница

175,91

Вноска лихва

39,03

Остатък главница

4 460,29

2,00

Паричен поток

-216,94

39
Вноска главница

177,45

Вноска лихва

37,49

Остатък главница

4 284,38

2,00

Паричен поток

-216,94

40
Вноска главница

179,00

Вноска лихва

35,94

Остатък главница

4 106,93

2,00

Паричен поток

-216,94

41
Вноска главница

180,57

Вноска лихва

34,37

Остатък главница

3 927,93

2,00

Паричен поток

-216,94

42
Вноска главница

182,15

Вноска лихва

32,79

Остатък главница

3 747,36

2,00

Паричен поток

-216,94

43
Вноска главница

183,74

Вноска лихва

31,20

Остатък главница

3 565,21

2,00

Паричен поток

-216,94

44
Вноска главница

185,35

Вноска лихва

29,59

Остатък главница

3 381,47

2,00

Паричен поток

-216,94

45
Вноска главница

186,97

Вноска лихва

27,97

Остатък главница

3 196,12

2,00

Паричен поток

-216,94

46
Вноска главница

188,61

Вноска лихва

26,33

Остатък главница

3 009,15

2,00

Паричен поток

-216,94

47
Вноска главница

190,26

Вноска лихва

24,68

Остатък главница

2 820,54

2,00

Паричен поток

-216,94

48
Вноска главница

191,93

Вноска лихва

23,01

Остатък главница

2 630,28

2,00

Паричен поток

-216,94

49
Вноска главница

193,60

Вноска лихва

21,34

Остатък главница

2 438,35

2,00

Паричен поток

-216,94

50
Вноска главница

195,30

Вноска лихва

19,64

Остатък главница

2 244,75

2,00

Паричен поток

-216,94

51
Вноска главница

197,01

Вноска лихва

17,93

Остатък главница

2 049,45

2,00

Паричен поток

-216,94

52
Вноска главница

198,73

Вноска лихва

16,21

Остатък главница

1 852,44

2,00

Паричен поток

-216,94

53
Вноска главница

200,47

Вноска лихва

14,47

Остатък главница

1 653,71

2,00

Паричен поток

-216,94

54
Вноска главница

202,22

Вноска лихва

12,72

Остатък главница

1 453,24

2,00

Паричен поток

-216,94

55
Вноска главница

203,99

Вноска лихва

10,95

Остатък главница

1 251,02

2,00

Паричен поток

-216,94

56
Вноска главница

205,78

Вноска лихва

9,16

Остатък главница

1 047,03

2,00

Паричен поток

-216,94

57
Вноска главница

207,58

Вноска лихва

7,36

Остатък главница

841,25

2,00

Паричен поток

-216,94

58
Вноска главница

209,40

Вноска лихва

5,54

Остатък главница

633,67

2,00

Паричен поток

-216,94

59
Вноска главница

211,23

Вноска лихва

3,71

Остатък главница

424,27

2,00

Паричен поток

-216,94

60
Вноска главница

213,04

Вноска лихва

1,86

Остатък главница

213,04

2,00

Паричен поток

-216,90