Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Fibank - Потребителски кредит за текущи нужди без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/1/2019
  • Детайли
  • Посочена е минималната лихва!
ГПР
8.05 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,093.81 BGN
Месечна вноска
194.90 BGN
Код на продукта
CL000913
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

25,00

Паричен поток

9 975,00

1
Вноска главница

142,09

Вноска лихва

52,81

Остатък главница

10 000,00

6,25

Паричен поток

-201,15

2
Вноска главница

142,84

Вноска лихва

52,06

Остатък главница

9 857,91

6,25

Паричен поток

-201,15

3
Вноска главница

143,60

Вноска лихва

51,30

Остатък главница

9 715,07

6,25

Паричен поток

-201,15

4
Вноска главница

144,36

Вноска лихва

50,54

Остатък главница

9 571,47

6,25

Паричен поток

-201,15

5
Вноска главница

145,12

Вноска лихва

49,78

Остатък главница

9 427,11

6,25

Паричен поток

-201,15

6
Вноска главница

145,88

Вноска лихва

49,02

Остатък главница

9 281,99

6,25

Паричен поток

-201,15

7
Вноска главница

146,66

Вноска лихва

48,24

Остатък главница

9 136,11

6,25

Паричен поток

-201,15

8
Вноска главница

147,43

Вноска лихва

47,47

Остатък главница

8 989,45

6,25

Паричен поток

-201,15

9
Вноска главница

148,21

Вноска лихва

46,69

Остатък главница

8 842,02

6,25

Паричен поток

-201,15

10
Вноска главница

148,99

Вноска лихва

45,91

Остатък главница

8 693,81

6,25

Паричен поток

-201,15

11
Вноска главница

149,78

Вноска лихва

45,12

Остатък главница

8 544,82

6,25

Паричен поток

-201,15

12
Вноска главница

150,57

Вноска лихва

44,33

Остатък главница

8 395,04

6,25

Паричен поток

-201,15

13
Вноска главница

151,36

Вноска лихва

43,54

Остатък главница

8 244,47

6,25

Паричен поток

-201,15

14
Вноска главница

152,16

Вноска лихва

42,74

Остатък главница

8 093,11

6,25

Паричен поток

-201,15

15
Вноска главница

152,97

Вноска лихва

41,93

Остатък главница

7 940,95

6,25

Паричен поток

-201,15

16
Вноска главница

153,77

Вноска лихва

41,13

Остатък главница

7 787,98

6,25

Паричен поток

-201,15

17
Вноска главница

154,59

Вноска лихва

40,31

Остатък главница

7 634,21

6,25

Паричен поток

-201,15

18
Вноска главница

155,40

Вноска лихва

39,50

Остатък главница

7 479,62

6,25

Паричен поток

-201,15

19
Вноска главница

156,22

Вноска лихва

38,68

Остатък главница

7 324,22

6,25

Паричен поток

-201,15

20
Вноска главница

157,05

Вноска лихва

37,85

Остатък главница

7 168,00

6,25

Паричен поток

-201,15

21
Вноска главница

157,88

Вноска лихва

37,02

Остатък главница

7 010,95

6,25

Паричен поток

-201,15

22
Вноска главница

158,71

Вноска лихва

36,19

Остатък главница

6 853,07

6,25

Паричен поток

-201,15

23
Вноска главница

159,55

Вноска лихва

35,35

Остатък главница

6 694,36

6,25

Паричен поток

-201,15

24
Вноска главница

160,39

Вноска лихва

34,51

Остатък главница

6 534,81

6,25

Паричен поток

-201,15

25
Вноска главница

161,24

Вноска лихва

33,66

Остатък главница

6 374,42

6,25

Паричен поток

-201,15

26
Вноска главница

162,09

Вноска лихва

32,81

Остатък главница

6 213,18

6,25

Паричен поток

-201,15

27
Вноска главница

162,95

Вноска лихва

31,95

Остатък главница

6 051,09

6,25

Паричен поток

-201,15

28
Вноска главница

163,81

Вноска лихва

31,09

Остатък главница

5 888,14

6,25

Паричен поток

-201,15

29
Вноска главница

164,67

Вноска лихва

30,23

Остатък главница

5 724,33

6,25

Паричен поток

-201,15

30
Вноска главница

165,54

Вноска лихва

29,36

Остатък главница

5 559,66

6,25

Паричен поток

-201,15

31
Вноска главница

166,42

Вноска лихва

28,48

Остатък главница

5 394,12

6,25

Паричен поток

-201,15

32
Вноска главница

167,29

Вноска лихва

27,61

Остатък главница

5 227,70

6,25

Паричен поток

-201,15

33
Вноска главница

168,18

Вноска лихва

26,72

Остатък главница

5 060,41

6,25

Паричен поток

-201,15

34
Вноска главница

169,07

Вноска лихва

25,83

Остатък главница

4 892,23

6,25

Паричен поток

-201,15

35
Вноска главница

169,96

Вноска лихва

24,94

Остатък главница

4 723,16

6,25

Паричен поток

-201,15

36
Вноска главница

170,86

Вноска лихва

24,04

Остатък главница

4 553,20

6,25

Паричен поток

-201,15

37
Вноска главница

171,76

Вноска лихва

23,14

Остатък главница

4 382,34

6,25

Паричен поток

-201,15

38
Вноска главница

172,67

Вноска лихва

22,23

Остатък главница

4 210,58

6,25

Паричен поток

-201,15

39
Вноска главница

173,58

Вноска лихва

21,32

Остатък главница

4 037,91

6,25

Паричен поток

-201,15

40
Вноска главница

174,49

Вноска лихва

20,41

Остатък главница

3 864,33

6,25

Паричен поток

-201,15

41
Вноска главница

175,42

Вноска лихва

19,48

Остатък главница

3 689,84

6,25

Паричен поток

-201,15

42
Вноска главница

176,34

Вноска лихва

18,56

Остатък главница

3 514,42

6,25

Паричен поток

-201,15

43
Вноска главница

177,27

Вноска лихва

17,63

Остатък главница

3 338,08

6,25

Паричен поток

-201,15

44
Вноска главница

178,21

Вноска лихва

16,69

Остатък главница

3 160,81

6,25

Паричен поток

-201,15

45
Вноска главница

179,15

Вноска лихва

15,75

Остатък главница

2 982,60

6,25

Паричен поток

-201,15

46
Вноска главница

180,10

Вноска лихва

14,80

Остатък главница

2 803,45

6,25

Паричен поток

-201,15

47
Вноска главница

181,05

Вноска лихва

13,85

Остатък главница

2 623,35

6,25

Паричен поток

-201,15

48
Вноска главница

182,00

Вноска лихва

12,90

Остатък главница

2 442,30

6,25

Паричен поток

-201,15

49
Вноска главница

182,96

Вноска лихва

11,94

Остатък главница

2 260,30

6,25

Паричен поток

-201,15

50
Вноска главница

183,93

Вноска лихва

10,97

Остатък главница

2 077,34

6,25

Паричен поток

-201,15

51
Вноска главница

184,90

Вноска лихва

10,00

Остатък главница

1 893,41

6,25

Паричен поток

-201,15

52
Вноска главница

185,88

Вноска лихва

9,02

Остатък главница

1 708,51

6,25

Паричен поток

-201,15

53
Вноска главница

186,86

Вноска лихва

8,04

Остатък главница

1 522,63

6,25

Паричен поток

-201,15

54
Вноска главница

187,85

Вноска лихва

7,05

Остатък главница

1 335,77

6,25

Паричен поток

-201,15

55
Вноска главница

188,84

Вноска лихва

6,06

Остатък главница

1 147,92

6,25

Паричен поток

-201,15

56
Вноска главница

189,84

Вноска лихва

5,06

Остатък главница

959,08

6,25

Паричен поток

-201,15

57
Вноска главница

190,84

Вноска лихва

4,06

Остатък главница

769,24

6,25

Паричен поток

-201,15

58
Вноска главница

191,85

Вноска лихва

3,05

Остатък главница

578,40

6,25

Паричен поток

-201,15

59
Вноска главница

192,86

Вноска лихва

2,04

Остатък главница

386,55

6,25

Паричен поток

-201,15

60
Вноска главница

193,69

Вноска лихва

1,02

Остатък главница

193,69

6,25

Паричен поток

-200,96