Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ – Потребителски кредит за пенсионери, които получават доходите си в Банката - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 1/4/2019
  • Детайли
ГПР
8.18 %
Общо изплатени с такси и комисионни
12,128.48 BGN
Месечна вноска
201.81 BGN
Код на продукта
CL000035
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

20,00

Паричен поток

9 980,00

1
Вноска главница

136,81

Вноска лихва

65,00

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

-201,81

2
Вноска главница

137,70

Вноска лихва

64,11

Остатък главница

9 863,19

0,00

Паричен поток

-201,81

3
Вноска главница

138,59

Вноска лихва

63,22

Остатък главница

9 725,49

0,00

Паричен поток

-201,81

4
Вноска главница

139,50

Вноска лихва

62,31

Остатък главница

9 586,90

0,00

Паричен поток

-201,81

5
Вноска главница

140,40

Вноска лихва

61,41

Остатък главница

9 447,40

0,00

Паричен поток

-201,81

6
Вноска главница

141,31

Вноска лихва

60,50

Остатък главница

9 307,00

0,00

Паричен поток

-201,81

7
Вноска главница

142,23

Вноска лихва

59,58

Остатък главница

9 165,69

0,00

Паричен поток

-201,81

8
Вноска главница

143,16

Вноска лихва

58,65

Остатък главница

9 023,46

0,00

Паричен поток

-201,81

9
Вноска главница

144,09

Вноска лихва

57,72

Остатък главница

8 880,30

0,00

Паричен поток

-201,81

10
Вноска главница

145,02

Вноска лихва

56,79

Остатък главница

8 736,21

0,00

Паричен поток

-201,81

11
Вноска главница

145,97

Вноска лихва

55,84

Остатък главница

8 591,19

0,00

Паричен поток

-201,81

12
Вноска главница

146,92

Вноска лихва

54,89

Остатък главница

8 445,22

0,00

Паричен поток

-201,81

13
Вноска главница

147,87

Вноска лихва

53,94

Остатък главница

8 298,30

0,00

Паричен поток

-201,81

14
Вноска главница

148,83

Вноска лихва

52,98

Остатък главница

8 150,43

0,00

Паричен поток

-201,81

15
Вноска главница

149,80

Вноска лихва

52,01

Остатък главница

8 001,60

0,00

Паричен поток

-201,81

16
Вноска главница

150,77

Вноска лихва

51,04

Остатък главница

7 851,80

0,00

Паричен поток

-201,81

17
Вноска главница

151,75

Вноска лихва

50,06

Остатък главница

7 701,03

0,00

Паричен поток

-201,81

18
Вноска главница

152,74

Вноска лихва

49,07

Остатък главница

7 549,28

0,00

Паричен поток

-201,81

19
Вноска главница

153,73

Вноска лихва

48,08

Остатък главница

7 396,54

0,00

Паричен поток

-201,81

20
Вноска главница

154,73

Вноска лихва

47,08

Остатък главница

7 242,81

0,00

Паричен поток

-201,81

21
Вноска главница

155,74

Вноска лихва

46,07

Остатък главница

7 088,08

0,00

Паричен поток

-201,81

22
Вноска главница

156,75

Вноска лихва

45,06

Остатък главница

6 932,34

0,00

Паричен поток

-201,81

23
Вноска главница

157,77

Вноска лихва

44,04

Остатък главница

6 775,59

0,00

Паричен поток

-201,81

24
Вноска главница

158,79

Вноска лихва

43,02

Остатък главница

6 617,82

0,00

Паричен поток

-201,81

25
Вноска главница

159,83

Вноска лихва

41,98

Остатък главница

6 459,03

0,00

Паричен поток

-201,81

26
Вноска главница

160,87

Вноска лихва

40,94

Остатък главница

6 299,20

0,00

Паричен поток

-201,81

27
Вноска главница

161,91

Вноска лихва

39,90

Остатък главница

6 138,33

0,00

Паричен поток

-201,81

28
Вноска главница

162,96

Вноска лихва

38,85

Остатък главница

5 976,42

0,00

Паричен поток

-201,81

29
Вноска главница

164,02

Вноска лихва

37,79

Остатък главница

5 813,46

0,00

Паричен поток

-201,81

30
Вноска главница

165,09

Вноска лихва

36,72

Остатък главница

5 649,44

0,00

Паричен поток

-201,81

31
Вноска главница

166,16

Вноска лихва

35,65

Остатък главница

5 484,35

0,00

Паричен поток

-201,81

32
Вноска главница

167,24

Вноска лихва

34,57

Остатък главница

5 318,19

0,00

Паричен поток

-201,81

33
Вноска главница

168,33

Вноска лихва

33,48

Остатък главница

5 150,95

0,00

Паричен поток

-201,81

34
Вноска главница

169,42

Вноска лихва

32,39

Остатък главница

4 982,62

0,00

Паричен поток

-201,81

35
Вноска главница

170,52

Вноска лихва

31,29

Остатък главница

4 813,20

0,00

Паричен поток

-201,81

36
Вноска главница

171,63

Вноска лихва

30,18

Остатък главница

4 642,68

0,00

Паричен поток

-201,81

37
Вноска главница

172,75

Вноска лихва

29,06

Остатък главница

4 471,05

0,00

Паричен поток

-201,81

38
Вноска главница

173,87

Вноска лихва

27,94

Остатък главница

4 298,30

0,00

Паричен поток

-201,81

39
Вноска главница

175,00

Вноска лихва

26,81

Остатък главница

4 124,43

0,00

Паричен поток

-201,81

40
Вноска главница

176,14

Вноска лихва

25,67

Остатък главница

3 949,43

0,00

Паричен поток

-201,81

41
Вноска главница

177,28

Вноска лихва

24,53

Остатък главница

3 773,29

0,00

Паричен поток

-201,81

42
Вноска главница

178,44

Вноска лихва

23,37

Остатък главница

3 596,01

0,00

Паричен поток

-201,81

43
Вноска главница

179,60

Вноска лихва

22,21

Остатък главница

3 417,57

0,00

Паричен поток

-201,81

44
Вноска главница

180,76

Вноска лихва

21,05

Остатък главница

3 237,97

0,00

Паричен поток

-201,81

45
Вноска главница

181,94

Вноска лихва

19,87

Остатък главница

3 057,21

0,00

Паричен поток

-201,81

46
Вноска главница

183,12

Вноска лихва

18,69

Остатък главница

2 875,27

0,00

Паричен поток

-201,81

47
Вноска главница

184,31

Вноска лихва

17,50

Остатък главница

2 692,15

0,00

Паричен поток

-201,81

48
Вноска главница

185,51

Вноска лихва

16,30

Остатък главница

2 507,84

0,00

Паричен поток

-201,81

49
Вноска главница

186,71

Вноска лихва

15,10

Остатък главница

2 322,33

0,00

Паричен поток

-201,81

50
Вноска главница

187,93

Вноска лихва

13,88

Остатък главница

2 135,62

0,00

Паричен поток

-201,81

51
Вноска главница

189,15

Вноска лихва

12,66

Остатък главница

1 947,69

0,00

Паричен поток

-201,81

52
Вноска главница

190,38

Вноска лихва

11,43

Остатък главница

1 758,54

0,00

Паричен поток

-201,81

53
Вноска главница

191,62

Вноска лихва

10,19

Остатък главница

1 568,16

0,00

Паричен поток

-201,81

54
Вноска главница

192,86

Вноска лихва

8,95

Остатък главница

1 376,54

0,00

Паричен поток

-201,81

55
Вноска главница

194,12

Вноска лихва

7,69

Остатък главница

1 183,68

0,00

Паричен поток

-201,81

56
Вноска главница

195,38

Вноска лихва

6,43

Остатък главница

989,56

0,00

Паричен поток

-201,81

57
Вноска главница

196,65

Вноска лихва

5,16

Остатък главница

794,18

0,00

Паричен поток

-201,81

58
Вноска главница

197,93

Вноска лихва

3,88

Остатък главница

597,53

0,00

Паричен поток

-201,81

59
Вноска главница

199,21

Вноска лихва

2,60

Остатък главница

399,60

0,00

Паричен поток

-201,81

60
Вноска главница

200,39

Вноска лихва

1,30

Остатък главница

200,39

0,00

Паричен поток

-201,69