Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ЦКБ - Потребителски кредит "Доверие" с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 2/12/2019
  • Детайли
ГПР
5.33 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,383.02 BGN
Месечна вноска
190.31 BGN
Код на продукта
CL000831
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

10 000,00

1
Вноска главница

148,17

Вноска лихва

39,17

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

-187,34

2
Вноска главница

148,75

Вноска лихва

38,59

Остатък главница

9 851,83

0,00

Паричен поток

-187,34

3
Вноска главница

149,34

Вноска лихва

38,00

Остатък главница

9 703,08

0,00

Паричен поток

-187,34

4
Вноска главница

149,92

Вноска лихва

37,42

Остатък главница

9 553,74

0,00

Паричен поток

-187,34

5
Вноска главница

150,51

Вноска лихва

36,83

Остатък главница

9 403,82

0,00

Паричен поток

-187,34

6
Вноска главница

151,10

Вноска лихва

36,24

Остатък главница

9 253,31

0,00

Паричен поток

-187,34

7
Вноска главница

151,69

Вноска лихва

35,65

Остатък главница

9 102,21

0,00

Паричен поток

-187,34

8
Вноска главница

152,28

Вноска лихва

35,06

Остатък главница

8 950,52

0,00

Паричен поток

-187,34

9
Вноска главница

152,88

Вноска лихва

34,46

Остатък главница

8 798,24

0,00

Паричен поток

-187,34

10
Вноска главница

153,48

Вноска лихва

33,86

Остатък главница

8 645,36

0,00

Паричен поток

-187,34

11
Вноска главница

154,08

Вноска лихва

33,26

Остатък главница

8 491,88

0,00

Паричен поток

-187,34

12
Вноска главница

154,68

Вноска лихва

32,66

Остатък главница

8 337,80

0,00

Паричен поток

-187,34

13
Вноска главница

152,80

Вноска лихва

37,51

Остатък главница

8 183,12

0,00

Паричен поток

-190,31

14
Вноска главница

153,50

Вноска лихва

36,81

Остатък главница

8 030,32

0,00

Паричен поток

-190,31

15
Вноска главница

154,21

Вноска лихва

36,10

Остатък главница

7 876,82

0,00

Паричен поток

-190,31

16
Вноска главница

154,91

Вноска лихва

35,40

Остатък главница

7 722,61

0,00

Паричен поток

-190,31

17
Вноска главница

155,62

Вноска лихва

34,69

Остатък главница

7 567,70

0,00

Паричен поток

-190,31

18
Вноска главница

156,34

Вноска лихва

33,97

Остатък главница

7 412,08

0,00

Паричен поток

-190,31

19
Вноска главница

157,05

Вноска лихва

33,26

Остатък главница

7 255,74

0,00

Паричен поток

-190,31

20
Вноска главница

157,77

Вноска лихва

32,54

Остатък главница

7 098,69

0,00

Паричен поток

-190,31

21
Вноска главница

158,50

Вноска лихва

31,81

Остатък главница

6 940,92

0,00

Паричен поток

-190,31

22
Вноска главница

159,22

Вноска лихва

31,09

Остатък главница

6 782,42

0,00

Паричен поток

-190,31

23
Вноска главница

159,95

Вноска лихва

30,36

Остатък главница

6 623,20

0,00

Паричен поток

-190,31

24
Вноска главница

160,69

Вноска лихва

29,62

Остатък главница

6 463,25

0,00

Паричен поток

-190,31

25
Вноска главница

161,42

Вноска лихва

28,89

Остатък главница

6 302,56

0,00

Паричен поток

-190,31

26
Вноска главница

162,16

Вноска лихва

28,15

Остатък главница

6 141,14

0,00

Паричен поток

-190,31

27
Вноска главница

162,91

Вноска лихва

27,40

Остатък главница

5 978,98

0,00

Паричен поток

-190,31

28
Вноска главница

163,65

Вноска лихва

26,66

Остатък главница

5 816,07

0,00

Паричен поток

-190,31

29
Вноска главница

164,40

Вноска лихва

25,91

Остатък главница

5 652,42

0,00

Паричен поток

-190,31

30
Вноска главница

165,16

Вноска лихва

25,15

Остатък главница

5 488,02

0,00

Паричен поток

-190,31

31
Вноска главница

165,91

Вноска лихва

24,40

Остатък главница

5 322,86

0,00

Паричен поток

-190,31

32
Вноска главница

166,67

Вноска лихва

23,64

Остатък главница

5 156,95

0,00

Паричен поток

-190,31

33
Вноска главница

167,44

Вноска лихва

22,87

Остатък главница

4 990,28

0,00

Паричен поток

-190,31

34
Вноска главница

168,21

Вноска лихва

22,10

Остатък главница

4 822,84

0,00

Паричен поток

-190,31

35
Вноска главница

168,98

Вноска лихва

21,33

Остатък главница

4 654,63

0,00

Паричен поток

-190,31

36
Вноска главница

169,75

Вноска лихва

20,56

Остатък главница

4 485,65

0,00

Паричен поток

-190,31

37
Вноска главница

170,53

Вноска лихва

19,78

Остатък главница

4 315,90

0,00

Паричен поток

-190,31

38
Вноска главница

171,31

Вноска лихва

19,00

Остатък главница

4 145,37

0,00

Паричен поток

-190,31

39
Вноска главница

172,10

Вноска лихва

18,21

Остатък главница

3 974,06

0,00

Паричен поток

-190,31

40
Вноска главница

172,88

Вноска лихва

17,43

Остатък главница

3 801,96

0,00

Паричен поток

-190,31

41
Вноска главница

173,68

Вноска лихва

16,63

Остатък главница

3 629,08

0,00

Паричен поток

-190,31

42
Вноска главница

174,47

Вноска лихва

15,84

Остатък главница

3 455,40

0,00

Паричен поток

-190,31

43
Вноска главница

175,27

Вноска лихва

15,04

Остатък главница

3 280,93

0,00

Паричен поток

-190,31

44
Вноска главница

176,08

Вноска лихва

14,23

Остатък главница

3 105,66

0,00

Паричен поток

-190,31

45
Вноска главница

176,88

Вноска лихва

13,43

Остатък главница

2 929,58

0,00

Паричен поток

-190,31

46
Вноска главница

177,69

Вноска лихва

12,62

Остатък главница

2 752,70

0,00

Паричен поток

-190,31

47
Вноска главница

178,51

Вноска лихва

11,80

Остатък главница

2 575,01

0,00

Паричен поток

-190,31

48
Вноска главница

179,33

Вноска лихва

10,98

Остатък главница

2 396,50

0,00

Паричен поток

-190,31

49
Вноска главница

180,15

Вноска лихва

10,16

Остатък главница

2 217,17

0,00

Паричен поток

-190,31

50
Вноска главница

180,97

Вноска лихва

9,34

Остатък главница

2 037,02

0,00

Паричен поток

-190,31

51
Вноска главница

181,80

Вноска лихва

8,51

Остатък главница

1 856,05

0,00

Паричен поток

-190,31

52
Вноска главница

182,64

Вноска лихва

7,67

Остатък главница

1 674,25

0,00

Паричен поток

-190,31

53
Вноска главница

183,47

Вноска лихва

6,84

Остатък главница

1 491,61

0,00

Паричен поток

-190,31

54
Вноска главница

184,31

Вноска лихва

6,00

Остатък главница

1 308,14

0,00

Паричен поток

-190,31

55
Вноска главница

185,16

Вноска лихва

5,15

Остатък главница

1 123,83

0,00

Паричен поток

-190,31

56
Вноска главница

186,01

Вноска лихва

4,30

Остатък главница

938,67

0,00

Паричен поток

-190,31

57
Вноска главница

186,86

Вноска лихва

3,45

Остатък главница

752,66

0,00

Паричен поток

-190,31

58
Вноска главница

187,72

Вноска лихва

2,59

Остатък главница

565,80

0,00

Паричен поток

-190,31

59
Вноска главница

188,58

Вноска лихва

1,73

Остатък главница

378,08

0,00

Паричен поток

-190,31

60
Вноска главница

189,50

Вноска лихва

0,87

Остатък главница

189,50

0,00

Паричен поток

-190,37