Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

ТЕКСИМ БАНК - Промоционален потребителски кредит с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: ТЕКСИМ БАНК
  • Последна промяна: 4/8/2019
  • Детайли
  • Посочена е минималната лихва!
ГПР
5.96 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,529.96 BGN
Месечна вноска
188.67 BGN
Код на продукта
CL000737
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

102,00

Паричен поток

9 898,00

1
Вноска главница

147,09

Вноска лихва

41,58

Остатък главница

10 000,00

1,80

Паричен поток

-190,47

2
Вноска главница

147,70

Вноска лихва

40,97

Остатък главница

9 852,91

1,80

Паричен поток

-190,47

3
Вноска главница

148,31

Вноска лихва

40,36

Остатък главница

9 705,21

1,80

Паричен поток

-190,47

4
Вноска главница

148,93

Вноска лихва

39,74

Остатък главница

9 556,90

1,80

Паричен поток

-190,47

5
Вноска главница

149,55

Вноска лихва

39,12

Остатък главница

9 407,97

1,80

Паричен поток

-190,47

6
Вноска главница

150,17

Вноска лихва

38,50

Остатък главница

9 258,42

1,80

Паричен поток

-190,47

7
Вноска главница

150,79

Вноска лихва

37,88

Остатък главница

9 108,25

1,80

Паричен поток

-190,47

8
Вноска главница

151,42

Вноска лихва

37,25

Остатък главница

8 957,46

1,80

Паричен поток

-190,47

9
Вноска главница

152,05

Вноска лихва

36,62

Остатък главница

8 806,04

1,80

Паричен поток

-190,47

10
Вноска главница

152,68

Вноска лихва

35,99

Остатък главница

8 653,99

1,80

Паричен поток

-190,47

11
Вноска главница

153,32

Вноска лихва

35,35

Остатък главница

8 501,31

1,80

Паричен поток

-190,47

12
Вноска главница

153,96

Вноска лихва

34,71

Остатък главница

8 347,99

1,80

Паричен поток

-190,47

13
Вноска главница

154,60

Вноска лихва

34,07

Остатък главница

8 194,03

1,80

Паричен поток

-190,47

14
Вноска главница

155,24

Вноска лихва

33,43

Остатък главница

8 039,43

1,80

Паричен поток

-190,47

15
Вноска главница

155,88

Вноска лихва

32,79

Остатък главница

7 884,19

1,80

Паричен поток

-190,47

16
Вноска главница

156,53

Вноска лихва

32,14

Остатък главница

7 728,31

1,80

Паричен поток

-190,47

17
Вноска главница

157,18

Вноска лихва

31,49

Остатък главница

7 571,78

1,80

Паричен поток

-190,47

18
Вноска главница

157,84

Вноска лихва

30,83

Остатък главница

7 414,60

1,80

Паричен поток

-190,47

19
Вноска главница

158,49

Вноска лихва

30,18

Остатък главница

7 256,76

1,80

Паричен поток

-190,47

20
Вноска главница

159,15

Вноска лихва

29,52

Остатък главница

7 098,27

1,80

Паричен поток

-190,47

21
Вноска главница

159,81

Вноска лихва

28,86

Остатък главница

6 939,12

1,80

Паричен поток

-190,47

22
Вноска главница

160,48

Вноска лихва

28,19

Остатък главница

6 779,31

1,80

Паричен поток

-190,47

23
Вноска главница

161,15

Вноска лихва

27,52

Остатък главница

6 618,83

1,80

Паричен поток

-190,47

24
Вноска главница

161,82

Вноска лихва

26,85

Остатък главница

6 457,68

1,80

Паричен поток

-190,47

25
Вноска главница

162,49

Вноска лихва

26,18

Остатък главница

6 295,86

1,80

Паричен поток

-190,47

26
Вноска главница

163,17

Вноска лихва

25,50

Остатък главница

6 133,37

1,80

Паричен поток

-190,47

27
Вноска главница

163,84

Вноска лихва

24,83

Остатък главница

5 970,20

1,80

Паричен поток

-190,47

28
Вноска главница

164,53

Вноска лихва

24,14

Остатък главница

5 806,36

1,80

Паричен поток

-190,47

29
Вноска главница

165,21

Вноска лихва

23,46

Остатък главница

5 641,83

1,80

Паричен поток

-190,47

30
Вноска главница

165,90

Вноска лихва

22,77

Остатък главница

5 476,62

1,80

Паричен поток

-190,47

31
Вноска главница

166,59

Вноска лихва

22,08

Остатък главница

5 310,72

1,80

Паричен поток

-190,47

32
Вноска главница

167,28

Вноска лихва

21,39

Остатък главница

5 144,13

1,80

Паричен поток

-190,47

33
Вноска главница

167,97

Вноска лихва

20,70

Остатък главница

4 976,85

1,80

Паричен поток

-190,47

34
Вноска главница

168,67

Вноска лихва

20,00

Остатък главница

4 808,88

1,80

Паричен поток

-190,47

35
Вноска главница

169,37

Вноска лихва

19,30

Остатък главница

4 640,21

1,80

Паричен поток

-190,47

36
Вноска главница

170,08

Вноска лихва

18,59

Остатък главница

4 470,84

1,80

Паричен поток

-190,47

37
Вноска главница

170,79

Вноска лихва

17,88

Остатък главница

4 300,76

1,80

Паричен поток

-190,47

38
Вноска главница

171,50

Вноска лихва

17,17

Остатък главница

4 129,97

1,80

Паричен поток

-190,47

39
Вноска главница

172,21

Вноска лихва

16,46

Остатък главница

3 958,47

1,80

Паричен поток

-190,47

40
Вноска главница

172,93

Вноска лихва

15,74

Остатък главница

3 786,26

1,80

Паричен поток

-190,47

41
Вноска главница

173,64

Вноска лихва

15,03

Остатък главница

3 613,33

1,80

Паричен поток

-190,47

42
Вноска главница

174,37

Вноска лихва

14,30

Остатък главница

3 439,69

1,80

Паричен поток

-190,47

43
Вноска главница

175,09

Вноска лихва

13,58

Остатък главница

3 265,32

1,80

Паричен поток

-190,47

44
Вноска главница

175,82

Вноска лихва

12,85

Остатък главница

3 090,23

1,80

Паричен поток

-190,47

45
Вноска главница

176,55

Вноска лихва

12,12

Остатък главница

2 914,41

1,80

Паричен поток

-190,47

46
Вноска главница

177,29

Вноска лихва

11,38

Остатък главница

2 737,86

1,80

Паричен поток

-190,47

47
Вноска главница

178,02

Вноска лихва

10,65

Остатък главница

2 560,57

1,80

Паричен поток

-190,47

48
Вноска главница

178,76

Вноска лихва

9,91

Остатък главница

2 382,55

1,80

Паричен поток

-190,47

49
Вноска главница

179,51

Вноска лихва

9,16

Остатък главница

2 203,79

1,80

Паричен поток

-190,47

50
Вноска главница

180,25

Вноска лихва

8,42

Остатък главница

2 024,28

1,80

Паричен поток

-190,47

51
Вноска главница

181,00

Вноска лихва

7,67

Остатък главница

1 844,03

1,80

Паричен поток

-190,47

52
Вноска главница

181,75

Вноска лихва

6,92

Остатък главница

1 663,03

1,80

Паричен поток

-190,47

53
Вноска главница

182,51

Вноска лихва

6,16

Остатък главница

1 481,28

1,80

Паричен поток

-190,47

54
Вноска главница

183,27

Вноска лихва

5,40

Остатък главница

1 298,77

1,80

Паричен поток

-190,47

55
Вноска главница

184,03

Вноска лихва

4,64

Остатък главница

1 115,50

1,80

Паричен поток

-190,47

56
Вноска главница

184,80

Вноска лихва

3,87

Остатък главница

931,47

1,80

Паричен поток

-190,47

57
Вноска главница

185,57

Вноска лихва

3,10

Остатък главница

746,67

1,80

Паричен поток

-190,47

58
Вноска главница

186,34

Вноска лихва

2,33

Остатък главница

561,10

1,80

Паричен поток

-190,47

59
Вноска главница

187,11

Вноска лихва

1,56

Остатък главница

374,76

1,80

Паричен поток

-190,47

60
Вноска главница

187,65

Вноска лихва

0,78

Остатък главница

187,65

1,80

Паричен поток

-190,23