Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

БНП Париба Лични Финанси - Потребителски кредит за ремонт до 80 000 лв..- БЕЗ ПОРЪЧИТЕЛИ, БЕЗ ПРЕВОД на заплата, фиксирана лихва за целия период - BGN

  • Банка: БНП Париба Лични Финанси
  • Последна промяна: 4/8/2019
  • Детайли
ГПР
20.22 %
Общо изплатени с такси и комисионни
15,229.19 BGN
Месечна вноска
247.99 BGN
Код на продукта
CL000602
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

350,00

Паричен поток

9 650,00

1
Вноска главница

107,16

Вноска лихва

140,83

Остатък главница

10 000,00

0,00

Паричен поток

-247,99

2
Вноска главница

108,67

Вноска лихва

139,32

Остатък главница

9 892,84

0,00

Паричен поток

-247,99

3
Вноска главница

110,20

Вноска лихва

137,79

Остатък главница

9 784,17

0,00

Паричен поток

-247,99

4
Вноска главница

111,75

Вноска лихва

136,24

Остатък главница

9 673,97

0,00

Паричен поток

-247,99

5
Вноска главница

113,32

Вноска лихва

134,67

Остатък главница

9 562,22

0,00

Паричен поток

-247,99

6
Вноска главница

114,92

Вноска лихва

133,07

Остатък главница

9 448,90

0,00

Паричен поток

-247,99

7
Вноска главница

116,54

Вноска лихва

131,45

Остатък главница

9 333,98

0,00

Паричен поток

-247,99

8
Вноска главница

118,18

Вноска лихва

129,81

Остатък главница

9 217,44

0,00

Паричен поток

-247,99

9
Вноска главница

119,84

Вноска лихва

128,15

Остатък главница

9 099,26

0,00

Паричен поток

-247,99

10
Вноска главница

121,53

Вноска лихва

126,46

Остатък главница

8 979,42

0,00

Паричен поток

-247,99

11
Вноска главница

123,24

Вноска лихва

124,75

Остатък главница

8 857,89

0,00

Паричен поток

-247,99

12
Вноска главница

124,98

Вноска лихва

123,01

Остатък главница

8 734,65

0,00

Паричен поток

-247,99

13
Вноска главница

126,74

Вноска лихва

121,25

Остатък главница

8 609,67

0,00

Паричен поток

-247,99

14
Вноска главница

128,52

Вноска лихва

119,47

Остатък главница

8 482,93

0,00

Паричен поток

-247,99

15
Вноска главница

130,33

Вноска лихва

117,66

Остатък главница

8 354,41

0,00

Паричен поток

-247,99

16
Вноска главница

132,17

Вноска лихва

115,82

Остатък главница

8 224,08

0,00

Паричен поток

-247,99

17
Вноска главница

134,03

Вноска лихва

113,96

Остатък главница

8 091,91

0,00

Паричен поток

-247,99

18
Вноска главница

135,92

Вноска лихва

112,07

Остатък главница

7 957,88

0,00

Паричен поток

-247,99

19
Вноска главница

137,83

Вноска лихва

110,16

Остатък главница

7 821,96

0,00

Паричен поток

-247,99

20
Вноска главница

139,77

Вноска лихва

108,22

Остатък главница

7 684,13

0,00

Паричен поток

-247,99

21
Вноска главница

141,74

Вноска лихва

106,25

Остатък главница

7 544,36

0,00

Паричен поток

-247,99

22
Вноска главница

143,74

Вноска лихва

104,25

Остатък главница

7 402,62

0,00

Паричен поток

-247,99

23
Вноска главница

145,76

Вноска лихва

102,23

Остатък главница

7 258,88

0,00

Паричен поток

-247,99

24
Вноска главница

147,81

Вноска лихва

100,18

Остатък главница

7 113,12

0,00

Паричен поток

-247,99

25
Вноска главница

149,90

Вноска лихва

98,09

Остатък главница

6 965,31

0,00

Паричен поток

-247,99

26
Вноска главница

152,01

Вноска лихва

95,98

Остатък главница

6 815,41

0,00

Паричен поток

-247,99

27
Вноска главница

154,15

Вноска лихва

93,84

Остатък главница

6 663,40

0,00

Паричен поток

-247,99

28
Вноска главница

156,32

Вноска лихва

91,67

Остатък главница

6 509,25

0,00

Паричен поток

-247,99

29
Вноска главница

158,52

Вноска лихва

89,47

Остатък главница

6 352,93

0,00

Паричен поток

-247,99

30
Вноска главница

160,75

Вноска лихва

87,24

Остатък главница

6 194,41

0,00

Паричен поток

-247,99

31
Вноска главница

163,02

Вноска лихва

84,97

Остатък главница

6 033,66

0,00

Паричен поток

-247,99

32
Вноска главница

165,31

Вноска лихва

82,68

Остатък главница

5 870,64

0,00

Паричен поток

-247,99

33
Вноска главница

167,64

Вноска лихва

80,35

Остатък главница

5 705,33

0,00

Паричен поток

-247,99

34
Вноска главница

170,00

Вноска лихва

77,99

Остатък главница

5 537,69

0,00

Паричен поток

-247,99

35
Вноска главница

172,40

Вноска лихва

75,59

Остатък главница

5 367,69

0,00

Паричен поток

-247,99

36
Вноска главница

174,82

Вноска лихва

73,17

Остатък главница

5 195,29

0,00

Паричен поток

-247,99

37
Вноска главница

177,29

Вноска лихва

70,70

Остатък главница

5 020,47

0,00

Паричен поток

-247,99

38
Вноска главница

179,78

Вноска лихва

68,21

Остатък главница

4 843,18

0,00

Паричен поток

-247,99

39
Вноска главница

182,31

Вноска лихва

65,68

Остатък главница

4 663,40

0,00

Паричен поток

-247,99

40
Вноска главница

184,88

Вноска лихва

63,11

Остатък главница

4 481,09

0,00

Паричен поток

-247,99

41
Вноска главница

187,49

Вноска лихва

60,50

Остатък главница

4 296,21

0,00

Паричен поток

-247,99

42
Вноска главница

190,13

Вноска лихва

57,86

Остатък главница

4 108,72

0,00

Паричен поток

-247,99

43
Вноска главница

192,80

Вноска лихва

55,19

Остатък главница

3 918,59

0,00

Паричен поток

-247,99

44
Вноска главница

195,52

Вноска лихва

52,47

Остатък главница

3 725,79

0,00

Паричен поток

-247,99

45
Вноска главница

198,27

Вноска лихва

49,72

Остатък главница

3 530,27

0,00

Паричен поток

-247,99

46
Вноска главница

201,06

Вноска лихва

46,93

Остатък главница

3 332,00

0,00

Паричен поток

-247,99

47
Вноска главница

203,90

Вноска лихва

44,09

Остатък главница

3 130,94

0,00

Паричен поток

-247,99

48
Вноска главница

206,77

Вноска лихва

41,22

Остатък главница

2 927,04

0,00

Паричен поток

-247,99

49
Вноска главница

209,68

Вноска лихва

38,31

Остатък главница

2 720,27

0,00

Паричен поток

-247,99

50
Вноска главница

212,63

Вноска лихва

35,36

Остатък главница

2 510,59

0,00

Паричен поток

-247,99

51
Вноска главница

215,63

Вноска лихва

32,36

Остатък главница

2 297,96

0,00

Паричен поток

-247,99

52
Вноска главница

218,66

Вноска лихва

29,33

Остатък главница

2 082,33

0,00

Паричен поток

-247,99

53
Вноска главница

221,74

Вноска лихва

26,25

Остатък главница

1 863,67

0,00

Паричен поток

-247,99

54
Вноска главница

224,87

Вноска лихва

23,12

Остатък главница

1 641,93

0,00

Паричен поток

-247,99

55
Вноска главница

228,03

Вноска лихва

19,96

Остатък главница

1 417,06

0,00

Паричен поток

-247,99

56
Вноска главница

231,24

Вноска лихва

16,75

Остатък главница

1 189,03

0,00

Паричен поток

-247,99

57
Вноска главница

234,50

Вноска лихва

13,49

Остатък главница

957,79

0,00

Паричен поток

-247,99

58
Вноска главница

237,80

Вноска лихва

10,19

Остатък главница

723,29

0,00

Паричен поток

-247,99

59
Вноска главница

241,15

Вноска лихва

6,84

Остатък главница

485,49

0,00

Паричен поток

-247,99

60
Вноска главница

244,34

Вноска лихва

3,44

Остатък главница

244,34

0,00

Паричен поток

-247,78