Резултати от търсенето:

  • Валута: BGN 
  • Размер на кредита: 10000 
  • Срок на кредита: 60 
  • Цел на кредита: Текущи нужди 
  • Погасителен план: Анюитетни вноски 
  • Тип оферти: Стандартни 

Fibank - Потребителски кредит за текущи нужди с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/1/2019
  • Детайли
  • Посочена е минималната лихва!
ГПР
6.99 %
Общо изплатени с такси и комисионни
11,811.67 BGN
Месечна вноска
190.20 BGN
Код на продукта
CL000911
Вноска главница
Вноска лихва
Остатък главница
Такси и комисионни
Паричен поток
0
Вноска главница

0,00

Вноска лихва

0,00

Остатък главница

10 000,00

25,00

Паричен поток

9 975,00

1
Вноска главница

145,84

Вноска лихва

44,36

Остатък главница

10 000,00

6,25

Паричен поток

-196,45

2
Вноска главница

146,49

Вноска лихва

43,71

Остатък главница

9 854,16

6,25

Паричен поток

-196,45

3
Вноска главница

147,14

Вноска лихва

43,06

Остатък главница

9 707,67

6,25

Паричен поток

-196,45

4
Вноска главница

147,79

Вноска лихва

42,41

Остатък главница

9 560,53

6,25

Паричен поток

-196,45

5
Вноска главница

148,45

Вноска лихва

41,75

Остатък главница

9 412,74

6,25

Паричен поток

-196,45

6
Вноска главница

149,11

Вноска лихва

41,09

Остатък главница

9 264,29

6,25

Паричен поток

-196,45

7
Вноска главница

149,77

Вноска лихва

40,43

Остатък главница

9 115,18

6,25

Паричен поток

-196,45

8
Вноска главница

150,43

Вноска лихва

39,77

Остатък главница

8 965,41

6,25

Паричен поток

-196,45

9
Вноска главница

151,10

Вноска лихва

39,10

Остатък главница

8 814,98

6,25

Паричен поток

-196,45

10
Вноска главница

151,77

Вноска лихва

38,43

Остатък главница

8 663,88

6,25

Паричен поток

-196,45

11
Вноска главница

152,44

Вноска лихва

37,76

Остатък главница

8 512,11

6,25

Паричен поток

-196,45

12
Вноска главница

153,12

Вноска лихва

37,08

Остатък главница

8 359,67

6,25

Паричен поток

-196,45

13
Вноска главница

153,80

Вноска лихва

36,40

Остатък главница

8 206,55

6,25

Паричен поток

-196,45

14
Вноска главница

154,48

Вноска лихва

35,72

Остатък главница

8 052,75

6,25

Паричен поток

-196,45

15
Вноска главница

155,17

Вноска лихва

35,03

Остатък главница

7 898,27

6,25

Паричен поток

-196,45

16
Вноска главница

155,85

Вноска лихва

34,35

Остатък главница

7 743,10

6,25

Паричен поток

-196,45

17
Вноска главница

156,54

Вноска лихва

33,66

Остатък главница

7 587,25

6,25

Паричен поток

-196,45

18
Вноска главница

157,24

Вноска лихва

32,96

Остатък главница

7 430,71

6,25

Паричен поток

-196,45

19
Вноска главница

157,94

Вноска лихва

32,26

Остатък главница

7 273,47

6,25

Паричен поток

-196,45

20
Вноска главница

158,64

Вноска лихва

31,56

Остатък главница

7 115,53

6,25

Паричен поток

-196,45

21
Вноска главница

159,34

Вноска лихва

30,86

Остатък главница

6 956,89

6,25

Паричен поток

-196,45

22
Вноска главница

160,05

Вноска лихва

30,15

Остатък главница

6 797,55

6,25

Паричен поток

-196,45

23
Вноска главница

160,76

Вноска лихва

29,44

Остатък главница

6 637,50

6,25

Паричен поток

-196,45

24
Вноска главница

161,47

Вноска лихва

28,73

Остатък главница

6 476,74

6,25

Паричен поток

-196,45

25
Вноска главница

162,19

Вноска лихва

28,01

Остатък главница

6 315,27

6,25

Паричен поток

-196,45

26
Вноска главница

162,91

Вноска лихва

27,29

Остатък главница

6 153,08

6,25

Паричен поток

-196,45

27
Вноска главница

163,63

Вноска лихва

26,57

Остатък главница

5 990,17

6,25

Паричен поток

-196,45

28
Вноска главница

164,35

Вноска лихва

25,85

Остатък главница

5 826,54

6,25

Паричен поток

-196,45

29
Вноска главница

165,08

Вноска лихва

25,12

Остатък главница

5 662,19

6,25

Паричен поток

-196,45

30
Вноска главница

165,82

Вноска лихва

24,38

Остатък главница

5 497,11

6,25

Паричен поток

-196,45

31
Вноска главница

166,55

Вноска лихва

23,65

Остатък главница

5 331,29

6,25

Паричен поток

-196,45

32
Вноска главница

167,29

Вноска лихва

22,91

Остатък главница

5 164,74

6,25

Паричен поток

-196,45

33
Вноска главница

168,03

Вноска лихва

22,17

Остатък главница

4 997,45

6,25

Паричен поток

-196,45

34
Вноска главница

168,78

Вноска лихва

21,42

Остатък главница

4 829,42

6,25

Паричен поток

-196,45

35
Вноска главница

169,53

Вноска лихва

20,67

Остатък главница

4 660,64

6,25

Паричен поток

-196,45

36
Вноска главница

170,28

Вноска лихва

19,92

Остатък главница

4 491,11

6,25

Паричен поток

-196,45

37
Вноска главница

171,03

Вноска лихва

19,17

Остатък главница

4 320,83

6,25

Паричен поток

-196,45

38
Вноска главница

171,79

Вноска лихва

18,41

Остатък главница

4 149,80

6,25

Паричен поток

-196,45

39
Вноска главница

172,55

Вноска лихва

17,65

Остатък главница

3 978,01

6,25

Паричен поток

-196,45

40
Вноска главница

173,32

Вноска лихва

16,88

Остатък главница

3 805,46

6,25

Паричен поток

-196,45

41
Вноска главница

174,09

Вноска лихва

16,11

Остатък главница

3 632,14

6,25

Паричен поток

-196,45

42
Вноска главница

174,86

Вноска лихва

15,34

Остатък главница

3 458,05

6,25

Паричен поток

-196,45

43
Вноска главница

175,64

Вноска лихва

14,56

Остатък главница

3 283,19

6,25

Паричен поток

-196,45

44
Вноска главница

176,42

Вноска лихва

13,78

Остатък главница

3 107,55

6,25

Паричен поток

-196,45

45
Вноска главница

177,20

Вноска лихва

13,00

Остатък главница

2 931,13

6,25

Паричен поток

-196,45

46
Вноска главница

177,98

Вноска лихва

12,22

Остатък главница

2 753,93

6,25

Паричен поток

-196,45

47
Вноска главница

178,77

Вноска лихва

11,43

Остатък главница

2 575,95

6,25

Паричен поток

-196,45

48
Вноска главница

179,57

Вноска лихва

10,63

Остатък главница

2 397,18

6,25

Паричен поток

-196,45

49
Вноска главница

180,36

Вноска лихва

9,84

Остатък главница

2 217,61

6,25

Паричен поток

-196,45

50
Вноска главница

181,16

Вноска лихва

9,04

Остатък главница

2 037,25

6,25

Паричен поток

-196,45

51
Вноска главница

181,97

Вноска лихва

8,23

Остатък главница

1 856,09

6,25

Паричен поток

-196,45

52
Вноска главница

182,77

Вноска лихва

7,43

Остатък главница

1 674,12

6,25

Паричен поток

-196,45

53
Вноска главница

183,58

Вноска лихва

6,62

Остатък главница

1 491,35

6,25

Паричен поток

-196,45

54
Вноска главница

184,40

Вноска лихва

5,80

Остатък главница

1 307,77

6,25

Паричен поток

-196,45

55
Вноска главница

185,22

Вноска лихва

4,98

Остатък главница

1 123,37

6,25

Паричен поток

-196,45

56
Вноска главница

186,04

Вноска лихва

4,16

Остатък главница

938,15

6,25

Паричен поток

-196,45

57
Вноска главница

186,86

Вноска лихва

3,34

Остатък главница

752,11

6,25

Паричен поток

-196,45

58
Вноска главница

187,69

Вноска лихва

2,51

Остатък главница

565,25

6,25

Паричен поток

-196,45

59
Вноска главница

188,53

Вноска лихва

1,67

Остатък главница

377,56

6,25

Паричен поток

-196,45

60
Вноска главница

189,03

Вноска лихва

0,84

Остатък главница

189,03

6,25

Паричен поток

-196,12